VAT : Zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług – kwiecień 2018

Prowadzący: Witold Modzelewski

18 maj 2018 r. w godz. 9:00

Miejsce: Kielce, Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Głęboka przebudowa podatku od towarów i usług obejmuje nie tylko zagadnienia ewidencyjne, lecz również zasady fakturowania. Kolejne nowelizacje, zarówno te uchwalone jak i projektowane, wprowadzają nowe rozwiązania, które należy wdrożyć w praktyce podatników oraz biur rachunkowych. Oto najważniejsze problemy, które będą przedmiotem szkolenia:

1. Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku zwrotu paragonu fiskalnego:

 • oświadczenie o NIP nabywcy,
 • kary podatkowe za wadliwe wystawienie tych faktur (100%),
 • kary podatkowe za odliczenie podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury do paragonu (100%).

2. Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M adresowane do podatników stosujący reguły podzielonej płatności:

 • ujęcie w ewidencji podatku naliczonego, który został wpłacony na rachunki VAT kontrahentów,
 • zwrot różnicy podatku na rachunek VAT podatnika.

3. Ograniczenie prawa do odliczenia w przypadku „przerzucenia ciężaru na nabywcę” podatku naliczonego, co skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.

4. Rozszerzenie zakresu płatności podatku z tytułu WNT na nowe wyroby (art. 103 ust 5a ustawy o VAT).

5. Obniżenie sankcji podatkowej z 20% do 15% w przypadku korekty deklaracji w trakcie kontroli celno-skarbowej.

6. Możliwość wystawiania i podpisywania faktur VAT TT w formie elektronicznej.

7. Utrata ważności homologacji kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii.

8. Obowiązek prowadzenia ewidencji dla sporządzania deklaracji: (VAT-7, VAT-7K, VAT-14, VAT-8, VAT-9M) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego – odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.

9. Obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej – odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.

10. Powszechny obowiązek sporządzania i przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji dla potrzeb sporządzania deklaracji podatkowych (JPK_VAT): kto nie musi wykonywać tego obowiązku?

11. Nowa struktura logiczna JPK_VAT: jak korygować informacje złożone przy pomocy poprzedniej struktury?

12. Podatnicy, którzy nie chcą wykonać nowych obowiązków i korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ustawy:

 • jak obliczyć limit 200 tys. zł wartości sprzedaży?
 • jakie czynności wykluczają skorzystanie ze zwolnienia?
 • do kiedy należy zaktualizować VAT-R tak, aby zostać podatnikiem zwolnionym?
 • czy faktura wystawiona przez pomyłkę przez  podatnika zwolnionego daje nabywcy prawo do odliczenia (nie) ?

13. Kiedy podatnik zwolniony musi jednak składać deklaracje (VAT-7, VAT-8, VAT-9M)  i składać JPK_VAT?

14. Jakie dokumenty trzeba archiwizować i przechowywać, aby mieć dowód „dołożenia należytej staranności” w rozliczeniu VAT:

 • nakaz weryfikacji transakcji,
 • dekretacja dokumentów, w tym zwłaszcza obcych faktur,
 • dowody weryfikacji faktur,
 • rejestr stałych kontrahentów.

15. Nowe rejestry prowadzone przez KAS podatników i ich przydatność dla potrzeb weryfikacji kontrahentów.

16.  „Rachunek VAT” podatnika: zasady dysponowania środkami:

 • wypłaty z „rachunku VAT” na rzecz kontrahentów (na jego „rachunek VAT”),
 • zapłata z „rachunku VAT” należnego podatku (dyskonto w przypadku wcześniejszej wpłaty),
 • wypłaty za zgodą urzędu skarbowego,
 • przepadek sum zgromadzonych na „rachunku VAT”.

17. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • jak dostosować zasady fakturowania i ewidencjonowania faktur do nowych wymogów?
 • na czym polega nieumyślne, a na czym umyślne popełnienie tych przestępstw?
 • kto jest potencjalnym sprawcą tych przestępstw (osoby odpowiedzialne za wystawianie i  ewidencjonowanie faktur)?

18. Nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • które dokumenty powinny być przechowywane 15 lub 20 lat (bezterminowo)?
 • likwidacja archiwalnych dokumentów nie będąca przestępstwem pospolitym.

19. Pozostałe zmiany.