VAT – zmiany w październiku 2018 r.: jak obronić się przed podzieloną płatnością? (Organizator – Oddział Małopolski)

Prowadzący: Witold Modzelewski

29 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00

Miejsce: Rzeszów, Hotel Prezydencki ul. Podwisłocze 48

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

W październiku br. wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT.  Najistotniejszym problemem wszystkich podatników jest jednak obrona przed negatywnymi skutkami stosowania tzw. podzielonej płatności, która może spowodować utratę płynności podatnika. Wiele dużych spółek, wbrew zawartym umowom, stosuje podzieloną płatność w stosunku do wszystkich dostawców (usługodawców), co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do upadłości wielu nie tylko małych lecz również i średnich przedsiębiorstw. Podatnicy, chcąc pozbyć się środków zgromadzonych na rachunku VAT, mogą jednocześnie narazić się na zarzut braku dobrej wiary, gdy podzieloną płatność będą stosować w stosunku do tzw. ryzykowanych transakcji. Celem szkolenia jest precyzyjna odpowiedź na następujące pytania:

1) W jaki sposób obronić firmę przed jednostronnym zastosowaniem podzielonej płatności przez nabywców (usługobiorców),

2) Jak ukształtować treść umów, ofert oraz potwierdzeń zamówień, treści fakturów, aby wyeliminować ryzyko zastosowania podzielonej płatności?

3) Czy w stosunku do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. może być legalnie zastosowana podzielona płatność? (Nie),

4) Co zrobić, gdy kontrahent wbrew umowie wpłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)?

5) Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na rachunek VAT kontrahenta,

6) W jaki sposób może wydatkować środki zgromadzone na rachunku VAT:

  • zapłata niektórych należności podatkowych (VAT do urzędu skarbowego oraz do urzędu celnego),
  • zaplata podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawców (usługodawców) na ich rachunek VAT.

7) Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),

8) Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak),

9) Jakie zarządzenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:

  • działa w dobrej wierze,
  • dochowuje należytej staranności.

10)  Dlaczego faktura pro forma chroni nas przed podzieloną płatnością?

11)  Jak wydatkować wolne środki na rachunku VAT na bieżące cele (zgoda naczelnika urzędu skarbowego w formie postanowienia wydawana w ciągu 60 dni) – nikłe szanse,

12)  Czy warto żądać zwrotu podatku na rachunek VAT (termin zwrotu 25 dni)?

13)  Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K a podzielona płatność: jak korygować „stare deklaracje”?

14) Podzielona płatność a metodyka dochowania należytej staranności opracowana przez resort finansów,

15) Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku w związku z wprowadzeniem wymiany wszystkich kas rejestracyjnych na kasy online,

16)  Opodatkowanie bonów: jak dokumentować, ewidencjonować i deklarować te czynności?