facebook

VAT: zmiany w zasadach fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług – październik 2017 r. – wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przepisów fakturowych i ewidencyjnych

Prowadzący: Witold Modzelewski

14 listopada 2017 r., godz. 9.00

Miejsce: Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Szanowni Państwo,

 

Na jesieni tego roku czeka nas kolejna zmiana w zasadach rozliczania tego podatku. Kolejne nowelizacje ustawy o VAT, przepisów wykonawczych a nawet Ordynacji podatkowej dotyczące tego podatku wprowadzają nieznane dotychczas obowiązki dokumentacyjne, ewidencyjne i informacyjne. Są to problemy całkowicie nowe, gdyż podatek ten przechodzi obecnie najgłębszą przebudowę. Należy zmienić wewnętrzne procedury a nawet oprogramowania, gdyż nie uwzględniają one tych przepisów. Biorąc pod uwagę szczególne zasady odpowiedzialności za wadliwe fakturowanie i ewidencjonowanie (art. 270a i 271a Kodeksu karnego), wdrażanie nowych przepisów musi być możliwie najszybsze i najsprawniejsze. Oto szczegółowy program szkolenia:
I. Jak rozliczać podatek naliczony w związku z wprowadzeniem tzw. podzielonej płatności?

 • wpłata podatku naliczonego na „rachunek VAT” kontrahenta,
 • przywileje podatnika dotyczące podatku naliczonego w przypadku wpłaty części faktury zakupowej na „rachunek VAT”,
 • zwroty z „rachunku VAT” kontrahenta.

II. „Rachunek VAT” podatnika: zasady dysponowania środkami:

 • wypłaty z „rachunku VAT” na rzecz kontrahentów (na jego „rachunek VAT”),
 • zapłata z „rachunku VAT” należnego podatku (dyskonto w przypadku wcześniejszej wpłaty),
 • wypłaty za zgodą urzędu skarbowego,
 • przepadek sum zgromadzonych na „rachunku VAT”.

III. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • jak dostosować zasady fakturowania i ewidencjonowania faktur do nowych wymogów?,
 • na czym polega nieumyślne, a na czym umyślne popełnienie tych przestępstw?
 • kto jest potencjalnym sprawcą tych przestępstw?

IV. JPK_VAT: zmiany w zasadach korekty:

 • czy duplikaty faktur zobowiązują do korekty informacji JPK_VAT?
 • czy faktury wystawione w zamian za paragon fiskalny wymagają korekty tej informacji?
 • jakie kary grożą za brak korekty JPK_VAT (wykroczenie)?

V. Zasady postępowania w przypadku wykreślenia kontrahenta z rejestru podatników przez urząd skarbowy (art. 96 ustawy o VAT):

 • przesłanki wykreślenia – sposób ustalenia,
 • czy powstrzymać się z dokonaniem odliczenia?
 • kiedy faktura wystawiona przez podmiot wykreślony nie daje prawa do odliczenia?
 • przywracanie rejestracji przez urząd skarbowy,
 • kiedy należy skorygować deklarację VAT-7 (VAT-7k)?

VI. Anulowanie i korygowanie faktur wystawionych pod wpływem błędu?:

 • jak dokumentować anulowanie faktur?
 • kiedy korekta faktury jest dowodem braku popełnienia przestępstw w rozumieniu art. 271a Kodeksu karnego?

VII. Nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • które dokumenty powinny być przechowywane 15 lub 20 lat (bezterminowo)?
 • likwidacja archiwalnych dokumentów nie będąca przestępstwem pospolitym.

VIII. Pozostałe zmiany:

 • nowe objaśnienia dotyczące „odwrotnego obciążenia” w budownictwie,
 • zmiana poglądów na temat „pierwszego zasiedlenia”.

 

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych