facebook

VAT: zmiany w zasadach fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług – wrzesień 2017 r.

Prowadzący: Witold Modzelewski

5 października 2017 r., godz. 9.00

Miejsce: Kielce, Hotel Grand, ul. Henryka Sienkiewicza 78

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Szanowni Państwo,

 

Na jesieni tego roku czeka nas kolejna zmiana w zasadach rozliczania tego podatku. Kolejne nowelizacje ustawy o VAT, przepisów wykonawczych a nawet Ordynacji podatkowej dotyczące tego podatku wprowadzają nieznane dotychczas obowiązki dokumentacyjne, ewidencyjne i informacyjne. Są to problemy całkowicie nowe, gdyż podatek ten przechodzi obecnie najgłębszą przebudowę. Należy zmienić wewnętrzne procedury a nawet oprogramowania, gdyż nie uwzględniają one tych przepisów. Biorąc pod uwagę szczególne zasady odpowiedzialności za wadliwe fakturowanie i ewidencjonowanie (art. 270a i 271a Kodeksu karnego), wdrażanie nowych przepisów musi być możliwie najszybsze i najsprawniejsze. Oto szczegółowy program szkolenia:
I. Jak rozliczać podatek naliczony w związku z wprowadzeniem tzw. podzielonej płatności?

 1. wpłata podatku naliczonego na „rachunek VAT” kontrahenta,
 2. przywileje podatnika dotyczące podatku naliczonego w przypadku wpłaty części faktury zakupowej na „rachunek VAT”,
 3. zwroty z „rachunku VAT” kontrahenta.

II. „Rachunek VAT” podatnika: zasady dysponowania środkami:

 1. wypłaty z „rachunku VAT” na rzecz kontrahentów (na jego „rachunek VAT”),
 2. zapłata z „rachunku VAT” należnego podatku (dyskonto w przypadku wcześniejszej wpłaty),
 3. wypłaty za zgodą urzędu skarbowego,
 4. przepadek sum zgromadzonych na „rachunku VAT”.

III. JPK_WB: nowe obowiązki informacyjne ciążące na podatnikach VAT:

 1. dobowy charakter informacji dotyczący rachunku bankowego,
 2. forma informacji i adresat – Szef KAS,
 3. etapy rozszerzania tego obowiązku od 1 września 2017 r. do 1 lipca 2018 r.,
 4. okresy składania informacji JPK_WB.

IV. JPK_VAT: zmiany w zasadach korekty:

 1. czy duplikaty faktur zobowiązują do korekty informacji JPK_VAT?
 2. czy faktury wystawione w zamian za paragon fiskalny wymagają korekty tej informacji?
 3. jakie kary grożą za brak korekty JPK_VAT (wykroczenie)?

V. Zasady postępowania w przypadku wykreślenia kontrahenta z rejestru podatników przez urząd skarbowy (art. 96 ustawy o VAT):

 1. przesłanki wykreślenia – sposób ustalenia,
 2. czy powstrzymać się z dokonaniem odliczenia?
 3. kiedy faktura wystawiona przez podmiot wykreślony nie daje prawa do odliczenia?
 4. przywracanie rejestracji przez urząd skarbowy,
 5. kiedy należy skorygować deklarację VAT-7 (VAT-7k)?

VI. Anulowanie i korygowanie faktur wystawionych pod wpływem błędu?:

 1. jak dokumentować anulowanie faktur?
 2. kiedy korekta faktury jest dowodem braku popełnienia przestępstw w rozumieniu art. 271a Kodeksu karnego?

VII. Nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 1. które dokumenty powinny być przechowywane 15 lub 20 lat (bezterminowo)?
 2. likwidacja archiwalnych dokumentów nie będąca przestępstwem pospolitym.

VIII. Pozostałe zmiany:

 1. nowe objaśnienia dotyczące „odwrotnego obciążenia” w budownictwie,
 2. zmiana poglądów na temat „pierwszego zasiedlenia”.

 

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych