Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. – nowe zasady rozliczania aut firmowych i prywatnych

Prowadzący: Jarosław Włoch

26 lutego 2019 r. , godz. 10.00

Miejsce: Bielsko-Biała, Hotel ibis Styles, ul. Żywiecka 93

Wszystko wskazuje na to, że rok 2019 będzie rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Cel zmian w obu podatkach jest w zasadzie zbieżny – zmiany mają przynieść uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie erozji podstawy opodatkowania oraz zamknięcie drogi do niektórych „optymalizacji” podatkowych. Ministerstwo zmieniło koncepcję rozliczania aut firmowych i prywatnych w firmach i wprowadza kolejną rewolucję w cenach transferowych i obowiązkach nałożonych na podmioty powiązane. W ustawie pojawią się również długo wyczekiwane zasady opodatkowania walut wirtualnych oraz preferencyjne zasady opodatkowania niektórych wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotem szkolenie będzie przybliżenie zmian, które zostały już uchwalone i obowiązują od 1.01.2019 r.
1. Rozliczanie aut osobowych w firmie
– nowe limity dla aut amortyzowanych i leasingowanych w tym elektrycznych – dla kogo limit 150 tys.a dla kogo 134 tyś? różna sytuacja podatników,
– czy warto zawrzeć umowę leasingu do końca 2018? ważne przepisy przejściowe
– czy nadal leasing będzie korzystniejszy niż amortyzacja? luka w przepisach?
– dwa nowe limity zaliczania w koszy podatkowe wydatków eksploatacyjnych 75% i 20%,
– jakie wydatki mają charakter eksploatacyjny?
– wpływ odliczenia w podatku VAT na zaliczanie w koszty podatkowe wydatków z tytułu używania samochodów osobowych,
– zasady prowadzenia nowej dla podatku dochodowego a „starej” dla podatku VAT ewidencji przebiegu,
– skutki błędów w ewidencji dla rozliczenia w podatku dochodowym i VAT – sankcja działające wstecz.
2. Nowa 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych i likwidacja poprzedniej stawki preferencyjnej
3. IP BOX – czyli nowe zasady opodatkowania dochodów z niektórych wartości niematerialnych i prawnych
4. Podatek wyjścia (exit tax) jako sposób na uszczelnienie podatku dochodowego – ważny limit kogo dotknie nowa regulacja
5. Nowy rodzaj „fikcyjnego” kosztu podatkowego:
– preferencyjne zasady zaliczania w koszty dopłat wnoszonych do spółek
– preferencyjne zasady rozliczania zysku przeznaczonego na kapitał rezerwowy lub zapasowy
6. Zasady opodatkowania transakcji obrotu walutami wirtualnymi.
7. Zmiany w zakresie podmiotów powiązanych – kolejna rewolucja
– nowe definicje podmiotów powiązanych,
– nowe limity transakcyjne,
– nowe termin sprawozdawcze dla podatników,
– nowa treść i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych
8. Nowe zasady rozliczania podatku źródła:
– obciążenie płatnika kosztami podatku – odwrócenie ciężaru rozliczenia podatku
– ważny limit kwotowy
– kiedy płatnik może posiadać kopie a kiedy powinien posiadać oryginał certyfikatu rezydencji
9. Zmiana definicji małego podatnika.
10. Zmiany w podatku dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.:
– zmiana przedmiotu podatku – należny od każdego rodzaju budynku bez względu na klasyfikacje
– nowy sposób liczenia podstawy opodatkowanie – sumowanie wartości początkowej – – kontrowersje
związane z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.