Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Prowadzący: Jarosław Włoch

30 stycznia 2020 r. godz. 10.00

Miejsce: Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów planowane są dalsze uszczelnienia
systemu podatkowego. W najbliższym czasie, planowana jest likwidacja luki podatkowej w
zakresie CIT. Na szkoleniu omówione zostaną główne narzędzia jakie mają zapewnić wzrost
ściągalności tego podatku oraz przedstawione zostaną również inne zmiany w podatku dochodowym
od osób prawnych.
1. Biała lista podatników – czy brak zapłaty na zgłoszony rachunek bankowy wyłącza możliwość
zaliczenia wydatku do KUP?
2. Samochód w firmie – jak stosować nowe przepisy w zakresie kosztów uzyskania przychodu?
3. Ulga IP BOX – kto może skorzystać z nowych preferencji w zakresie innowacyjności?
4. Rewolucja w poborze podatku „u źródła” od 2019 r. z uwzględnieniem okresów przejściowych
wprowadzonych rozporządzeniem z grudnia 2018 roku i czerwca 2019
a. zmiana definicji legalnej beneficial owner,
b. zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła” dla niektórych płatników,
c. opinia urzędowa o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
d. kto może się zwrócić z wnioskiem o zwrot podatku – procedura zwrotu podatku z
tytułu wypłaconych należności – treść wniosku, czas jego
e. rozpatrywania wniosku
f. certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
g. zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
h. oświadczenie płatnika jako sposób zwolnienia się od nowych obowiązków płatnika –
nowe zasady odpowiedzialności płatnika.
5. Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych:
a. zasady ustalania powiązań osobowych kapitałowych i majątkowych;
b. nowe progi transakcyjne;
c. zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Czy za 2018
mogę zastosować nowe przepisy?
d. nowe sankcje w przypadku cen transferowych. Czy organ może sam recharakteryzować
przeprowadzoną transakcję?
6. Podatek wyjścia (exit tax).
7. Podatek dla właścicieli budynków przeznaczonych na najem lub dzierżawę.
8. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN
9. Nowe stawki podatkowe od 1 stycznia 2019 roku.
10. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
11. Zmiana definicji małego podatnika
12. Inne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.