Zmiany VAT październik oraz lipiec 2018 – podzielona płatność i jej efekty uboczne w praktyce czy i kiedy stosować, nowy rejestr podejrzanych podatników VAT, wymiana kas rejestrujących (e-paragony), wzorzec starannego podatnika według Ministerstwa Finansów, faktury marketingowe jako puste faktury (Organizator Oddział Małopolski)

Prowadzący:

27 września 2018 r. w godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Od lipca 2018 obowiązuje system podzielonej płatności – to dopiero pierwszy krok i preludium przed wprowadzeniem tego systemu w wariancie obligatoryjnym. Nowy mechanizm wywołuje liczne kontrowersje i wątpliwości wśród podatników m .in. czy można skutecznie wyłączyć jego stosowanie przez kontrahentów, jakie efekty uboczne wywoła jego stosowanie w praktyce. Wątpliwości wywołuje również cel jego wprowadzenia w ogóle – czy stosując ten mechanizm nie przypisujemy naszym kontrahentom przymiotu nierzetelnych i podejrzanych podatników.? Czy ten system jest dla każdego.? MF wprowadziło również nowy wzorzec starannego działania publikując wytyczne dla organów podatkowych w zakresie sposobów weryfikacji kontrahentów przez podatników. Na jesieni 2018 r można się również spodziewać zmian w zakresie kas fiskalnych – zmienia się jednak koncepcja z rewolucyjnej na ewolucyjną wymianę kas na nowe umożliwiające wysyłanie tzw. e-paragonów. Podatnicy będą mogli również korzystać z nowego rejestru tzw znikających podatników. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie praktyczne m. in. jak przez przypadek nie wystawić pustej faktury za działania marketingowe.

1. Podzielona płatności od lipca 2018 i od stycznia 2019 r.

 • na czym polega mechanizm podzielonej płatności wprowadzony w lipcu 2018 r. a na czym ma polegać system od  1 stycznia 2019 r? – oczekiwanie na decyzję Komisji Europejskiej;
 • Kto decyduje o wyborze metody split payment – zasada dobrowolności i wybiórczości;
 • efekty uboczne mechanizmu podzielonej płatności – czyli split payment  jako narzędzie które może zostać wykorzystane przeciwko konkurencji;
 • czy można zabezpieczyć się przed stosowaniem tego mechanizmu ? (klauzule umowne, zapisy na fakturach itp.);
 • kto powinien a kto nie powinien stosować mechanizm podzielonej płatności ?
 • Jak prawidłowo wykonać przelew z wykorzystaniem split payment?
 • Jak postępować w przypadku błędu?
 • Kompensata, potrącenie, korekta faktury, zwrot dokonanej zapłaty – czy wdrożenie split payment ma wpływ na przeprowadzenie takich działań?
 • faktury zaliczkowe, proformy, zbiorcze płatności w praktyce.
 • nowe zasady zwrotów VAT – czy opłaca występować o nowy rodzaj przyśpieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni ?

2. Weryfikacja dostawców – nowe wytyczne dla organów podatkowych:

 • Kto i kiedy zobowiązany jest do przeprowadzania weryfikacji dostawców?
 • Podstawy dla prowadzenia weryfikacji?
 • W jaki sposób sprawdzić swojego kontrahenta?
 • Konsekwencje braku weryfikacji?

3. Kasy rejestrujące po zmianach – ewolucyjna wymiana kas na nowe co w miejsce kas dwurolkowych i kas z elektronicznym zapisem danych ?

 • od kiedy wszyscy będą musieli stosować nowe kasy fiskalne?
 • branże wrażliwe – czyli krótsze okresy przejściowe dla wybranych branż przez MF
 • nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

4. Nowy rejestr znikających podatników on line:

 • zmiany w ustawie o VAT w zakresie działania rejestru znikających podatników
 • rola rejestru w weryfikacji kontrahentów

5. Pozostałe zmiany w podatku VAT i bieżące praktyczne problemy:

 • nowe zasady opodatkowania bonów i talonów – zmiany w dyrektywie i ustawi  o VAT – kiedy bon jest opodatkowany podatkiem VAT – przypomnienie obecnej praktyki i problemów;
 • system STIRR – jakie zagrożenia niesie dla podatników – ja ustrzec się przed przypisaniem wysokiego atrybutu ryzyka;
 • faktury marketingowe jako puste faktury.