facebook

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2018 r. oraz zmiany wprowadzone w drugiej połowie 2017 r.

Prowadzący: Jarosław Włoch

23 października 2017 r. godz. 10:00

Miejsce: Krosno, Pałac Polanka ul.Popiełuszki 103

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Jak wynika z planów Ministerstwa Finansów rok 2018 będzie rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany mają przynieść uszczelnienie systemu podatkowego i zamknięcie drogi do niektórych „optymalizacji” podatkowych. Celem szkolenia jest przybliżenie zmian które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. oraz zmian projektowanych do których należy przygotować się znacznie wcześniej.
1. Nowość w podatku dochodowym od osób prawnych  – dwa źródła przychodów: z zysków kapitałowych oraz z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej- co to oznacza w praktyce dla podatników w szczególności w świetle najnowszego orzecznictwa o rozliczaniu  strat .
2. Nowy podatek czyli objęcie obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych niektórych nieruchomości:

  • przeznaczonych na cele komercyjne będących budynkiem handlowo-usługowym lub biurowym
  • przesłanka wartości początkowej ponad 10 mln zł – tzw. minimalny podatek dochodowy.
  • ograniczenia w stosowaniu ryczałty z najmy 8,5 %

 
3. Nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi niematerialne oraz na korzystanie z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how:

  • jakich usług dotyczą nowe zasady – katalog usług
  • próg ustawowy 5 %  dochodu
  • wprowadzenie przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej;

4. Nowe zasady opodatkowania aportów przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – w jakich przypadkach nie będą już neutralne podatkowo – czy warto się śpieszyć z restrukturyzacjami planowanymi na 2018 r. ?
5. Nowa wysokość minimalna środków trwałych oraz zmiany w jednorazowej amortyzacji.
6. Kolejne ograniczenia w zaliczaniu w koszty podatkowe odsetek – zmiany w tzw. cienkiej kapitalizacji.
7. Możliwość kwestionowania przez organy podatkowe rynkowości transakcji nie tylko u podmiotów powiązanych – nowe narzędzie w rękach fiskusa.
8 Inne zmiany w tym m. in:

  • obniżenie progów dla podatkowej grupy kapitałowej;
  • wyłączenie podmiotów ze sfery publicznej i samorządu terytorialnego  z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania kosztów pośrednich;
  • publikowanie przez MF danych dotyczących największych podatników CIT.

9. Zmiany wprowadzone w drugiej połowie 2017 r. („ulgi” w amortyzacji środków trwałych )