facebook

Zmiany w VAT 2017 – odwrotne obciążenie praktyczne skutki dla szeroko rozumianej branży budowlanej nowe objaśnienia Ministra Finansów dla branży

Prowadzący: Jarosław Włoch

27 września 2017 r., godz. 10:00

Miejsce: Kielce, Hotel Qubus ul. Składowa 2

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

1. Idea wprowadzenia nowego mechanizmu dla usług z branży budowlanej.
2. Co nowe objaśnienia MF z dnia 15 marca 2017 r. zmieniają w dotychczasowej praktyce po wprowadzeniu odwróconego obciążenia. ?
3. Przesłanki stosowania odwróconego obciążenia dla niektórych usług od 1 stycznia 2017 r. :

 • przesłanka podmiotowa – kto jest podwykonawcą usług budowlanych ?- definicje teoretyczne i praktyczne – definicja Ministerstwa Finansów
 • przesłanka przedmiotowa – jakie usługi mieszczą się w załączniku nr 14?
 • status kontrahenta – jak i na jaki moment sprawdzić czy jest czynnym podatnikiem VAT?
 • usługi świadczone w ramach konsorcjum / wspólnego przedsięwzięcia – kiedy zdaniem Ministerstwa konsorcjanci powinni stosować odwrócone obciążenie;
 • czy zgłoszenie inwestorowi podwykonawców ma znacznie dla stosowania odwróconego obciążenia?
 • refakturowanie usług,
 • dostawa z montażem ,
 • usługi serwisowe, montażowe a odwrócone obciążenie,
 • wykorzystywanie usługi budowlanej „do wyprodukowania” towaru a odwrócone obciążenie;
 • kiedy i jak przy kwalifikacji usług pomoże GUS? – jak zwrócić się z wnioskiem  o interpretacje do GUS?
 • rola oświadczeń o statusie kontrahenta stosowanych w branży budowlanej,
 • usługi kompleksowe a odwrócone obciążenie problemy praktyczne,
 • czy można fakturować odrębnie dostawę towarów i usługę budowlaną ?
 • odwrócone obciążenie a kontrahenci zagraniczni.

4. Zasady fakturowania usług budowlanych objętych odwróconym obciążeniem:
– 3 rodzaje faktur w branży budowlanej od 1 stycznia 2017 r .
– nowa treść faktur dla branży budowlanej od 1 stycznia 2017 r
– czy na fakturze musi być symbol PKWIU ?
– moment wystawienia faktury
5. Zasady ewidencjonowania usług objętych odwróconym obciążeniem:

 • nowe obowiązki dla usługodawców (podwykonawców) – VAT – 27 gdzie i kiedy go złożyć ? jak wypełnić,
 • zasady deklarowania obrotu dla nabywców (jak w deklaracji vat ująć „samonaliczenie”)
 • korekty błędów

6. Moment wykonania usługi budowlanej (części usługi): interpretacja ogólna Ministra Finansów
7. Przepisy przejściowe dla usług budowlanych objętych odwróconym obciążeniem:

 • zasady rozliczania zaliczek pobranych w 2016 r. za usługi wykonane w 2017
 • zasady rozliczania usług zakończonych w 2017 a rozpoczętych jeszcze w 2016 r.

8. Pytania i dyskusja