Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Support and supervision over bookkeeping

W ciągu roku podatkowego pojawiają się spiętrzenia pracy w dziale księgowości, będące efektem zmiany przepisów, przekształceń firmy lub wynikające wprost z aktywności biznesowej firmy. Podstawowe wyzwania,  jakie się wówczas pojawiają, to potrzeba dodatkowych pracowników oraz ponadstandardowej wiedzy i doświadczenia.

W ramach współpracy z naszą firmą, dedykujemy osobę lub zespół osób, która „z marszu” przejmuje część obowiązków – zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym. Może to również być ekspert, który na bieżąco będzie wspierał merytorycznie zespół księgowości, monitorował prace oraz prowadził nadzór podatkowy.

Zapraszamy do kontaktu:
Bogusława Maludy
Biegły Rewident
Dyrektor Departamentu Usług Księgowych
T: +48 12 422 42 55, 606 575 115
b.maludy@misp-modzelewski.pl