Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Spory i kontrole podatkowe, ZUS, administracyjne

Kontrole podatkowe oraz kontrole ZUS są często bagatelizowane przez przedsiębiorców, tymczasem niejednokrotnie ich konsekwencje mogą być bardzo poważne i dotkliwe.

W jakim zakresie pomagamy

W razie sporu z administracją pomagamy naszym klientom zakończyć go w sposób dla nich jak najkorzystniejszy. Oferujemy nasze wsparcie szczególnie w trakcie trwających kontroli oraz postępowań. Doradzamy, jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany podatnik i czego przede wszystkim może się domagać organ kontrolujący. Zapewniamy kompleksową obsługę przez profesjonalnego pełnomocnika: od rozpoczęcia kontroli, aż do jej prawomocnego zakończenia, łącznie z etapem sądowym.
Pomagamy nie tylko w postępowaniach podatkowych i skarbowych, ale także w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego warto mieć pełnomocnika w trakcie kontroli

Odpowiedz jest prosta: aby przypilnował interesów podatkowych podatnika. Dzięki znajomości przepisów i doświadczenia pełnomocnika klient może uniknąć sytuacji, na przykład gdy organ nadużywa swoich kompetencji, wykracza poza zakres kontroli, nieprawidłowo przesłuchuje świadków itp. Pełnomocnik podpowie również, kiedy podatnik powinien aktywnie uczestniczyć w trakcie kontroli. Wreszcie obecność pełnomocnika dyscyplinuje organ, co pozwala zaoszczędzić czas, na którym szczególnie zależy, np. gdy kontrolowani przedsiębiorcy starają się o zwrot podatku VAT lub potrzebują zaświadczenia o niezaleganiu płatności podatków, oraz pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu.

Dlaczego my

O naszej efektywności świadczą miejsca zajmowane co roku przez spółkę oraz naszych specjalistów w rankingach dla najskuteczniejszych firm doradztwa podatkowego. Nasz zespół doradców podatkowych zdobył doświadczenie podczas wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami z branż paliwowej, energetycznej czy węglowej. Zrealizował i przepracował niemal każdy przypadek prowadzenia aktywności gospodarczej. Nasi specjaliści mogą służyć pomocą w bieżącym rozwiązywaniu problemów, ale mogą także przeprowadzić audyt podatkowy, by zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe w zakresie prawidłowości rozliczeń cła i akcyzy.

W ramach prewencji i ograniczania ryzyka powstania sporów administracyjnych proponujemy wdrożenie procedur i standardów, dzięki którym klienci poprawią bezpieczeństwo podatkowe w firmie i zminimalizują ryzyko związane z prawdopodobnym kwestionowaniem prawidłowości podejmowanych działań w przypadku kontroli.

Jak współpracujemy

Oferujemy elastyczne formy współpracy kompleksowej lub incydentalnej w zależności od etapu postępowania, przedmiotu postępowania oraz potrzeb klientów.