VAT: 1 lipca 2021 r. – najnowsze zmiany dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku od towarów i usług w świetle nowelizacji oraz wyroków TSUE

07-06-2021

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie obszerne zmiany w dokumentowaniu oraz zasadach prowadzenia ewidencji
dla potrzeb podatku od towarów i usług wynikające z najnowszej nowelizacji ustawy o VAT. Wynikają one
również z „czarnej” serii wyroków TSUE, dotyczących bezpośrednio podatku od towarów i usług, obszernych
Objaśnień podatkowych Ministra Finansów dotyczących tego podatku i najnowszych interpretacji ogólnych,
które mają praktyczne znaczenie dla bieżących rozliczeń tego podatku. Podatnicy muszą dostosować zasady
dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku do nowych wymogów.
Oto szczegółowy program szkolenia, które poprowadzi najbardziej znany w Polsce specjalista od tego
podatku – prof. dr hab. Witold Modzelewski.
1. Zmiany wprowadzające nowe zasady dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania transgranicznej sprzedaży na
rzecz konsumentów (1 lipca 2021 r.).
» nowe pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych,
» zmiana zasad procedury szczególnej (MOSS) w formę „OSS”, dotyczącą świadczenia niektórych usług na rzecz konsumentów
w innych państwach UE oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość ( „punkt kompleksowej obsługi”),
» nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz konsumentów oraz towarów importowanych o
nieprzekraczającej wartości 150 euro (OSS).
» zwolnienie z opodatkowania importu towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro od których podatek będzie rozliczany
i deklarowany przez IOSS.
» alternatywne zasady opodatkowania importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro poza systemem
IOSS.
» obowiązek rozliczania i zapłaty za dostawę towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego.
2. Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług dla potrzeb JPK VAT 7-M i JPK – VAT –
7K nowelizacji przepisów wykonawczych (1 lipca 202 r.)
3. Zmiany w zasadach korekty podatku naliczonego w przypadku WNT, importu usług oraz odwrotnego obciążenia – wyrok TSUE.
4. Rozszerzenie zakresu możliwej korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu braku zapłaty w świetle
najnowszego wyroku TSUE (art. 89 a ustawy o VAT).
5. Brak możliwości zastosowania sankcji ukazanej w art. 112 b ustawy o VAT w przypadku nie będącym „oszustwem”- wyrok
TSUE.
6. Obowiązek dokumentowania, ewidencjonowania obrotów wewnętrznych oddziałów spółki, a spółkach położonych w różnych
państwach: najnowszy wyrok TSUE.
7. Opodatkowanie posiłków wydanych na wynos – najnowszy wyrok TSUE.
8. Graniczna płatność, z tytułu WNT na podstawie art. 103 ust 5a ustawy o VAT będzie prawdopodobnie uznana za sprzeczną z
prawem UE – kolejny wyrok TSUE.
9. „Porozumienia” utrzymane na 2021 r. stare zasady ewidencjonowania faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży.
10. Zmiany dotyczące opodatkowania i dokumentowania podatku należnego i podstawy opodatkowania:
» nowy moment ujęcia ewidencji podatkowej – zmiany w podatku należnym wynikające z wystawiania faktur korygujących
( in plus i in minus),
» nowe zasady kursów walutowych dla celów obliczenia podstawy opodatkowania.
11. Zmiany dotyczące podatku naliczonego, korekty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.
» wydłużenie do 3 miesięcy okresu, w którym można dokonać odliczenia,
» rewolucyjne zmiany w zasadach uproszczenia w ewidencji zakupu faktur korygujących (in plus i in minus),
» likwidacja zakazu odliczenia w przypadku zakupu usług noclegowych w celu od sprzedaży.
12. Zmiany w rozliczeniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP):
13. Cesja wierzytelności opodatkowanej VAT: skutki podatkowe (nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów).
14. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
15. Pozostałe zmiany.