Aktualności 2014

30-09-2014

Ministerstwo projektuje rozszerzenie stosowania odwrotnego obciążenia

Na stronach Rządowego Procesu Legislacji pojawił się projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z proponowanych przez twórcę przepisów zmian jest rozszerzenie katalogu towarów, objętych mechanizmem reverse charge, czyli odwrotnym obciążeniem. Procedura objąć ma m. in. złoto w postaci surowca bądź półproduktu oraz telefony komórkowe, w tym popularne w ostatnich czasach smartfony.
Zmiany wejść mają w życie w przyspieszonym trybie, już od 1 stycznia 2015 r., Ministerstwo projektowało bowiem ten projekt jako absolutny priorytet legislacyjny. To kolejna zmiana w katalogu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Odwrotne obciążenie polega na tym, iż to nabywca, a nie sprzedawca, zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanej transakcji. Nabywca wykazuje więc kwotę podatku VAT należnego, który to jednocześnie stanowi dla niego kwotę podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu. Mechanizm ten służyć ma w swym zamyśle eliminacji nadużyć, pojawiających się przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11.
Ministerstwo, analizując wyniki kontroli podatkowych doszło do wniosku, iż katalog towarów objętych reverse charge nie jest wystarczający. Zwłaszcza, objąć on powinien obrót surowcem i półproduktami złota (o próbie powyżej 325 tysięcznych oraz dostaw złota inwestycyjnego, jeżeli podatnik nie zrezygnował  opodatkowania) oraz telefony komórkowe i smartfony. Zdaniem projektodawcy analiza praktyki wskazuje, iż są to obszary szczególnie narażone na różnego rodzaju wyłudzenia i oszustwa podatkowe.