Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Aktualności

<< Aktualnosci

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Poszerzyliśmy nasze usługi o POMOC dla przedsiębiorców ukaranych przez SANEPID!

31.01.2021

W ramach usługi oferujemy:   – pomoc prawną przedsiębiorcom ukaranym mandatom i karami SANEPIDU w związku z naruszeniem ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (ograniczenia Covidowe) – „poszkodowani” przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc naszych ekspertów prawnych przy składaniu środków odwoławczych i reprezentacji w sądach; – pomoc prawną przedsiębiorcom którzy zamierzają domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z ograniczeniami prowadzenia…

Poszukiwany Samodzielny księgowy / księgowa

27.01.2021

Jesteśmy spółką doradztwa prawno – podatkowego, której celem jest dostarczanie Klientom sprawdzonej i użytecznej wiedzy oraz wspieranie ich w podejmowaniu najbardziej trafnych decyzji. Od roku 2000, tj. od momentu powstania, najważniejszym dla nas zadaniem jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, wynikającym z kompleksowego spojrzenia i myślenia długą perspektywą skutków prawno- finansowych. Zawsze kierujemy się dobrem…

Poszukiwany Specjalista ds. Kadr i płac

27.01.2021

Jesteśmy spółką doradztwa podatkowego, której celem jest dostarczanie Klientom sprawdzonej i użytecznej wiedzy oraz wspieranie ich w podejmowaniu najbardziej trafnych decyzji. Od roku 2000, tj. od momentu powstania, najważniejszym dla nas zadaniem jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, wynikającym z kompleksowego spojrzenia i myślenia długą perspektywą skutków prawno- finansowych. Zawsze kierujemy się dobrem naszych Klientów,…

Poszukiwany Konsultant Podatkowy

27.01.2021

Jesteśmy spółką doradztwa prawno – podatkowego, której celem jest dostarczanie Klientom sprawdzonej i użytecznej wiedzy oraz wspieranie ich w podejmowaniu najbardziej trafnych decyzji. Od roku 2000, tj. od momentu powstania, najważniejszym dla nas zadaniem jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, wynikającym z kompleksowego spojrzenia i myślenia długą perspektywą skutków prawno- finansowych. Zawsze kierujemy się dobrem…

Rozszerzenie oraz przedłużenie pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach „tarczy 6.0”

26.01.2021

19 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które rozszerza oraz przedłuża pomoc udzielaną przedsiębiorcom w ramach „tarczy 6.0” z dnia 15 grudnia 2020 r. Przepisy przewidują wielopłaszczyznowe wsparcie dla podmiotów najbardziej dotkniętych ograniczeniami wdrożonymi w związku z pandemią COVID-19. Nowe regulacje wchodzą w życie 1 lutego 2021 r. Wśród nowych grup przedsiębiorców, obok tych…

NOWOŚĆ! Tarcza PFR – potwierdzenie pełnomocnictw przesunięte do 31 stycznia 2021

30.12.2020

Przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”) jest dostarczenie do 31 stycznia 2021 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania…

Spółki komandytowe opodatkowane CIT – poradnik cz. 2

27.12.2020

Poniżej prezentujemy kolejne ważne informacje odnośnie zmian od 1.1.2021 dotyczących opodatkowania CIT spółek komandytowych. Niewpłacone zyski z lat ubiegłych (do 31.12.2021 albo po decyzji o przesunięciu do końca kwietnia 2021 r.) wypracowane w spółce nie będą podwójnie opodatkowane. Nie ma znaczenie kiedy fizycznie zostaną one wypłacone wspólnikom, kiedy zostanie podjęta uchwała o takiej wypłacie: czy…

Spółki komandytowe opodatkowane CIT – poradnik cz. 1

21.12.2020

Spółki komandytowe opodatkowane CIT – przewodnik dla przedsiębiorcy co trzeba zrobić jeszcze w grudniu 2020 aby opóźnić podwójne opodatkowane.  Od 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowych osób prawnych co spowoduje de facto ich podwójne opodatkowanie. Podatek dochodowy będzie rozliczany na dwóch poziomach: przez spółkę (9% lub 19%) oraz przez wspólników w momencie…

II Konferencja podatkowa on-line „Podatki 2021 w Twojej firmie – wyzwania, nowe obowiązki i obciążenia”

22.11.2020

Czas realizacji:  12 stycznia  2021 Czas trwania od godziny 9.00 – ok 13:30 Charakter: BEZPŁATNA A. Panel podatkowy 1. Zmiany w podatkach dochodowych 2021:  Opodatkowanie spółek komandytowych i  jawnych – jak się przygotować ? Estoński CIT – na czym polega kto skorzysta ? Specjalny fundusz inwestycyjny – alternatywa dla estońskiego CIT Opodatkowanie spółek nieruchomościowych Obowiązek…

Myślisz o założeniu Spółki ale nie wiesz jaką formę działaności wybrać?

14.10.2020

Założenie firmy to poważana decyzja dla każdej osoby, która się na to decyduje. Bardzo duża ilość obowiązków prawnych i podatkowych nałożonych na przedsiębiorców powoduje, że łatwo któryś z nich przeoczyć a to może spowodować poważne sankcje. Zwłaszcza w początkowym okresie działalności kiedy nie jesteśmy obeznani z tymi obowiązkami mogą pojawić się błędy. Aby przebrnąć przez…

Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego z VAT?

08.10.2020

„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, takie jak w przedmiotowej sprawie, stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, podlegającą opodatkowaniu VAT. Pobierając opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, takie…

Już wkrótce rusza kurs przygotowawczy dla ekspertów, księgowych i doradców podatkowych!

08.10.2020

Jest to wyjątkowa okazja do nabycia nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce do zdania egzaminów na doradcę podatkowego! Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podat­kowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadcze­niom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej. Wykładowcami w trakcie kursu pracownicy…

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych – analiza projektu ustawy

18.09.2020

Od 16.09.2020 roku dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego treść jest szczególnie istotna z punktu widzenia tych…

Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2021 r. – na co należy zwrócić uwagę?

17.09.2020

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku 2020 r. Co za tym idzie, w życie wejdą dostosowawcze zmiany maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Ustawa ustanawia stawki maksymalne, natomiast ustalenie konkretnych stawek leży w gestii rady gminy. W 2020 r. budżety gmin zostały znacząco ograniczone przez skutki COVID-19, zwłaszcza przez spadki wpływów z PIT oraz CIT….

Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych od 2021 – planowane objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych czyli podwójne opodatkowanie

14.09.2020

Według najnowszego pomysłu MF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT) miałyby zostać objęte już od 2021 r. spółki komandytowe będące spółkami osobowymi. Wejście takich zmian w życie oznaczałoby zupełną zmianę metody opodatkowania dla ponad 41 tysięcy spółek komandytowych działających w Polsce (w tym spółek hybrydowych czyli tzw. spółek z o.o. komandytowych). Obecnie nie…

 Konferencja podatkowa on-line  „Podatki  w czasie Pandemii  na tle Tarcz antykryzysowych i zmian z 2020 r.”

08.09.2020

Czas realizacji:  30 wrzesień  2020 Czas trwania od godziny 9.00 – ok 15 Charakter: BEZPŁATNA A. Panel podatkowy 1. Skutki podatkowe otrzymania, umorzenia, zwrotu środków pomocowych w ramach Tarczy i PFR:  otrzymanie środków a przychód czy i kiedy jest obowiązek wykazania przychodu ? dofinansowania do wynagrodzeń pracownik – kiedy są kosztem a kiedy przychodem podatkowym…

Poszukujemy Samodzielnej Księgowej

04.09.2020

Jesteśmy spółką doradztwa podatkowego, której celem jest dostarczanie Klientom sprawdzonej i użytecznej wiedzy oraz wspieranie ich w podejmowaniu najbardziej trafnych decyzji. Od roku 2000, tj. od momentu powstania, najważniejszym dla nas zadaniem jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, wynikającym z kompleksowego spojrzenia i myślenia długą perspektywą skutków prawno-finansowych. Zawsze kierujemy się dobrem naszych Klientów, stąd…

Rewolucyjny wyrok NSA w sprawie zawieszenia biegu przedawnienia w podatkach

5.08.2020

30 lipca 2020 NSA wydał wyroki dość istotne dla wielu podatników pozostających w sporze z organami podatkowymi (sygn. I FSK 128/20, I FSK 42/20). Sąd kasacyjny oddalił skargi kasacyjne organu podatkowego na wyroki WSA we Wrocławiu, w których rozważono kwestie nadużycia prawa przez organ poprzez instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego. Warto przypomnieć ze wszczęcie postępowania karnoskarbowego…

Czy beneficjenci środków z Tarczy powinni spodziewać się kontroli?

03.07.2020

Beneficjenci wsparcia z Tarczy Finansowej powinni dołożyć szczególnej staranności w procesie wydatkowania środków. Muszą mieć także świadomość potencjalnej kontroli. Wykryte w jej trakcie nieprawidłowości zależnie od swojej wagi mogą spowodować konieczność zwrotu części albo całości subwencji, a niekiedy pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby składające wniosek. Dlatego też, wszelkie nieprawidłowości lepiej wykryć odpowiednio wcześniej. Przedsiębiorcy w…

Uwaga na zbliżający się termin na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!

22.06.2020

Przypominamy, że w dniu 13 lipca upływa termin zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek zarejestrowania dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem 13 października 2019 r. (kiedy weszły w życie przepisy dot. CRBR) Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają…

Oferta sporządzenia wewnętrznej instrukcji ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej

12.10.2019

W związku z wprowadzanymi do ustawy o podatku od towarów i usług regulacjami modyfikującymi system ewidencjonowania obrotu detalicznego, przedstawiamy Państwu wariantową ofertę sporządzenia wewnętrznej instrukcji ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Przypominamy, że w latach 2018-2019 w życie wszedł zestaw aktów prawnych regulujących funkcjonowanie u podatników kas fiskalnych – tym samym, podstawowy element działalności większości…

Przedsiębiorca zaliczy w koszty wydatek na podyplomowe studia MBA

12-08-2016

Poniesione przez przedsiębiorcę wydatki na ukończenie studiów z zakresu zarządzania – Exclusive MBA (Master of Business Administration) – mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Do takich wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej w dniu 13 lipca 2016 r. interpretacji indywidualnej. W przedmiotowej sprawie, wnioskodawca od ponad 20 lat prowadził działalność gospodarczą w zakresie…