Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w 2016 r. a zwolnienie w 2017 r.

03-12-2017

W październiku tego roku Resort finansów przekazał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, w ramach którego przewidziano zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od tego podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł. W wyniku nowelizacji limit sprzedaży ma zostać podniesiony do 200 tys. zł. Planowane zmiany mają wejść w życie w 2017 r.

Co ważne, to korzystne dla podatników rozwiązanie obejmie także przedsiębiorców, którzy w tym roku przekroczą aktualny limit zwolnienia. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym projektu, podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 tys. zł, ale nie przekroczyła 200 tys. zł, nadal będą korzystali ze zwolnienia.

Należy jednak pamiętać, że wskazany przepis nie zwalnia podatników z obowiązku dokonania odpowiedniego zgłoszenia w rejestrze VAT. Przykładowo przedsiębiorca, który w listopadzie 2016 r. przekroczy obowiązujący do tego roku limit w wysokości 150 tys. zł., w grudniu będzie musiał się zarejestrować na potrzeby VAT (zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę 150 tys. zł., zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę). W styczniu 2017 r. powinien zaś zgłosić chęć skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.