Ulga na start działalności gospodarczej – pierwsze 6 miesięcy bez składek ZUS

16-05-2018

30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”. Wprowadzają one zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. Efektem tego jest to, że przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musieli opłacać składek ZUS.

Celem nowych przepisów jest ułatwienie przedsiębiorcy podejmowania decyzji o własnej firmie i prowadzenia działalności gospodarczej.

„Ulga na start” może trwać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych. Początek przypada na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten należy wliczyć do 6 miesięcy trwania ulgi, jeżeli jednak działalność gospodarcza zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie należy wliczać do „ulgi na start”.

Należy zwrócić uwagę, że „ulga na start” nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla prowadzącego działalność obowiązkowe. Przedsiębiorca będzie podlegał temu ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyjątkiem okresu zawieszenia działalności.

Po upływie pół roku zwolnienia ze składek, przedsiębiorca będzie uprawniony do kolejnej ulgi. Przez dwa lata będzie mógł opłacać tzw. mały ZUS, czyli preferencyjne składki, przewidywane przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Rada Ministrów zastanawia się nad wydłużeniem tego okresu z dwóch do trzech lat. Jeśli taka ustawa weszłaby w życie, oznaczałoby to dla przedsiębiorcy łącznie 3,5 roku preferencyjnego traktowania.

Minister Rozwoju przekonuje, że proponowane zmiany mają być rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy mieli bariery przed założeniem własnej działalności gospodarczej i sprawdzeniem swoich sił w biznesie. Tego rodzaju korzyść finansowa będzie stanowiła skuteczną zachętę.