Małżonek spłacający kredyt mieszkaniowy drugiego małżonka nie może liczyć na zwolnienie od podatku.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 04 marca 2014 r., (znak ITPB1/415-1241/13/MP)

Podatniczka w czerwcu 2011 roku otrzymała od rodziców w darowiźnie mieszkanie o wartości 90.000 zł. We wrześniu 2012 roku wyszła za mąż. Małżonkowie mieszkają w mieszkaniu które kupił on na kredyt mieszkaniowy w 2005 roku. Wnioskodawczyni przystąpiła do długu 20 września 2013 podpisując umowę z bankiem w której określono wierzytelność na kwotę 60 173,55 zł. Mąż Kredyt mieszkaniowy został w całości spłacony. Podatniczka podjęła wątpliwość, czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe będzie wolny od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem organu podatkowego, przychód taki nie podlega zwolnieniu. Organ stwierdził, że nabywcą lokalu nie była wnioskodawczyni, lecz jej małżonek, biorąc w tym celu kredyt. Mimo, że przystąpiła ona do długu, mieszkanie należy wyłącznie do męża z racji tego, iż było zakupione przed powstaniem wspólności majątkowej. Dlatego sposób wydatkowania przychodu nie będzie spełniać warunku, by inwestycja  służyła realizacji własnego celu mieszkaniowego podatnika. Taki warunek stawiają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 131). Tylko jego spełnienie pozwala  zwolnić z opodatkowania wydatki na spłatę kredytu hipotecznego. W chwili zaciągania, kredyt nie był przeznaczony na własne cele mieszkaniowe wnioskodawczyni, a na cele cudze. Celu tego nie zmieniło zawarcie małżeństwa ani przystąpienie do długu.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2