Uwaga na krytyczne błędy we wnioskach do PFR w ramach Tarczy Finansowej

30-04-2020

W związku z niedawnym rozpoczęciem naboru wniosków do programu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej pojawiają się informacje o odrzucaniu wniosków w których pojawiają się błędy. Zaistnienie takiej sytuacji może spowodować znaczące utrudnienie pozyskania środków i rodzi pytanie o możliwość ponownego wnioskowania o subwencje.

Potwierdzeniem licznych błędów są pojawiające się na stronach PFR oraz banków świadczących obsługę wniosków komunikatów ostrzegawczych. Przedsiębiorcy nieprawidłowo wybierają miesiące będące podstawą rozliczenia wniosków. W rzeczywistości do momentu zakończenia kwietnia jedyny miesiąc możliwy do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Dopiero po złożeniu i rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc.

W rezultacie najpierw należy złożyć deklarację VAT a dopiero potem, po jej rozliczeniu (i jak wskazuje treść komunikatu MF „pozytywnym zweryfikowaniu przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową”) – wniosku o pomoc z PFR, ponieważ w tej deklaracji zawarte będą dane konieczne do weryfikacji spadku obrotów gospodarczych – podstawowego warunku przyznania świadczenia. W tym miejscu można wskazać, że obliczanie obrotów w oparciu o deklaracje VAT może stanowić źródło problemów wielu branży, dla których taka metoda nie odzwierciedla rzeczywistego spadku obrotów.

Zgodnie z komunikatem MF informacja o obrotach potrzebna na cele wniosku o świadczenia z PFR dla podatnika podatku od towarów i usług będzie sumą następujących pól deklaracji VAT-7 i VAT-7K:

10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju

13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

22 – Eksport towarów

31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

Odrzucenie wniosku przez PFR budzi uzasadnione obawy o dalsze możliwości pozyskania świadczenia. Tym niemniej art. 11 ust. 3 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, wskazuje: „Beneficjent ma prawo do złożenia tylko jednego Wniosku (z zastrzeżeniem możliwości złożenia nowego Wniosku w razie podjęcia przez PFR Decyzji o odmowie przyznania Subwencji Finansowej w całości),zawarcia jednej Umowy Subwencji Finansowej i złożenia maksymalnie dwóch Odwołań od Decyzji.” Zatem jeżeli przedsiębiorcy wydano decyzję odmowną w całości, powinien on móc złożyć wniosek ponownie. Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 11 Regulaminu „W przypadku podjęcia przez PFR Decyzji o odmowie wypłaty Subwencji Finansowej w całości, a Beneficjent może złożyć nowy Wniosek jedynie za pośrednictwem tego samego Banku, za pośrednictwem którego złożył pierwotny Wniosek. Wniosek złożony za pośrednictwem innego Banku, niż ten, za pośrednictwem którego Beneficjent złożył pierwotny Wniosek, podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia”

Podsumowując, zaistniała sytuacja spowodowana została zapewne poprzez pospieszne i niedokładne wypełnianie wniosków. Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, którym odmówiono subwencji jest to, że zapisy regulaminu udziału programu dopuszczają sytuacje ponownego złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wyjątek od reguły która jasno wskazuje, że wniosek może zostać złożony tylko raz. Zatem lepiej zrobić to raz, lecz w sposób poprawny i zgodny z wymogami.