Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Komu przyniesie korzyści wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

22-12-2017

Wprowadzenie struktury JPK z pewnością ułatwiło pracę organom podatkowym. Przekazywanie przez przedsiębiorców comiesięcznych danych wynikających z rejestru sprzedaży i zakupu spowodowało, że organy podatkowe mają pełny obraz działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu samo wykrycie nieuczciwych podatników staje się prostsze. Dodatkową korzyścią dla organów podatkowych jest niewątpliwie zaoszczędzenie czasu w związku z brakiem konieczności przeprowadzania kontroli skarbowych w siedzibach firm.

A co o wprowadzeniu struktury JPK sądzą sami przedsiębiorcy? Niestety, opinia przez nich prezentowana jest zgoła odmienna od tej przedstawianej przez organy podatkowe. Nic w tym dziwnego, skoro na podmioty prowadzące firmy został nałożony szereg obowiązków po to, aby organom skarbowym mogło pracować się lepiej. W wyniku wprowadzenia obowiązku przesyłania plików JPK, podmioty przeprowadzające setki transakcji w miesiącu, zostały zmuszone do zatrudnienia nowych osób (księgowych), aby móc sprostać terminowemu sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do utworzenia, a następnie przesłania plików JPK.

Mikroprzedsiębiorcy chcący odpowiednio przygotować się do obowiązku przesyłania plików JPK począwszy od 1 stycznia 2018 r., będą musieli ponieść pewne koszty. Podstawowym i jednocześnie niezbędnym narzędziem umożliwiającym generowanie pliku JPK_VAT jest odpowiedni program komputerowy. Mikroprzedsiębiorca będzie zmuszony do zakupu takiego programu lub w miarę możliwości dostosowania do potrzeb JPK dotychczas stosowanego oprogramowania.

Istotnym wymogiem przy wysyłaniu plików JPK jest podpis elektroniczny dokumentu. Istnieje możliwość podpisania pliku JPK poprzez bezpłatny profil zaufany eGO, lub za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego- jednakże ta opcja będzie wiązała się z kolejnym wydatkiem po stronie mikroprzedsiębiorcy.