Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Uwaga na zbliżający się termin na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!

22-06-2020

Przypominamy, że w dniu 13 lipca upływa termin zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek zarejestrowania dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem 13 października 2019 r. (kiedy weszły w życie przepisy dot. CRBR)

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Co do zasady zobowiązanymi do dokonania wpisu są:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Wpis jest darmowy i należy go dokonać w systemie teleinformatycznym (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/)

Uwaga niedopełnienie obowiązków może skutkować karą do 1 miliona zł.

Eksperci MISP są w stanie pomóc Państwu z dokonaniem rejestracji oraz wyjaśnieniem potencjalnych wątpliwości lub pytań.

W takim wypadku zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami!