Wynajem samochodu pracownikowi nadużyciem prawa

03-12-2017

Dodatkowa forma działalności gospodarczej podatnika w postaci wynajmowania samochodów służbowych pracownikom powinna być rozpatrywana przez pryzmat klauzuli nadużycia prawa – takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z dnia 28 czerwca br.

Orzeczenie NSA odnosiło się do popularnego w ostatnim czasie zagadnienia związanego z prawem podatników do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z używaniem pojazdów, w przypadku gdy pojazdy te, wykorzystywane wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpłatnie wynajmowane są pracownikom do celów prywatnych. Jeszcze do niedawna w tego typu przypadkach sądy nie kwestionowały prawa podatników do pełnego odliczenia VAT, wskazując, iż komercyjny wynajem pojazdu powinien być traktowany jako sposób wykorzystywania samochodu do działalności opodatkowanej. W ostatnim czasie jednak ugruntowana linia orzecznicza uległa drastycznej zmianie.

Wskazania wymaga tu czerwcowe orzeczenie NSA. Sprawa dotyczyła spółki, która postanowiła udostępniać wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności gospodarczej pojazdy swoim pracownikom, na gruncie odpłatnych umów najmu. W tym celu spółka poszerzyła zakres prowadzonej działalności gospodarczej o najem, oferty wynajmu samochodów skierowała jednakże wyłącznie do swoich pracowników. W ocenie Sądu, tego typu działanie nie jest sprzeczne z prawem, jednakże kreuje ono konstrukcję o charakterze sztucznym, mającym na celu wyłącznie zachowanie prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na pojazdy. W związku z powyższym, podjęcie tego typu aktywności przez podatnika ocenić należy jako nadużycie prawa – spółka nie powinna zatem mieć prawa do pełnego odliczenia VAT z tego tytułu.

Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2017r., sygn. I FSK 1669/15