Od 1 stycznia więcej świadczeń z odwrotnym obciążeniem

03-12-2017

Rok 2017 przyniósł nam znaczne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Wspomnienia wymaga w tym miejscu poszerzenie katalogu świadczeń objętych procedurą odwrotnego obciążenia m. in o dostawę procesorów oraz świadczenie usług budowlanych.

Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy sprzedający procesory na szeroką skalę będą musieli dostosować się do nowych zasad rozliczania podatku – szczególna procedura znajdzie w stosunku do nich zastosowanie w przypadku, gdy łączna wartość zbywanych procesorów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20 000 zł. Zgodnie z ustawą o VAT, za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się tu transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw procesorów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień, lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za JGT uznana może być także transakcja obejmująca więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie takimi towarami.

Do ustawy o VAT wprowadzony został także załącznik nr 14, zawierający wykaz usług, które objęte będą odwrotnym obciążeniem. Podkreślenia wymaga, iż wykaz ten zawiera wszystkie usługi zgrupowane w sekcji F PKWiU „OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE”. Do wskazanych usług budowlanych trzeba będzie stosować odwrotne obciążenie, jeżeli usługodawca będzie owe usługi świadczył jako podwykonawca. Warto zauważyć jednocześnie, iż procedura odwrotnego obciążenia nie została rozszerzona na dostawy towarów zgrupowane we wskazanej wyżej sekcji (tj. np. na dostawę budynków mieszkalnych).