Nowe wzory formularzy ZUS

05-03-2015

Od września zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy ZUS. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Wzory ZUS ZUA, ZUS RCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUZ ZWUA i ZUS ZSWA zostaną dopasowane do zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgodnie zktórą m.in. odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL ? jeśli nie prowadzą działalności lub nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Z dotychczasowych wzorów formularzy będzie można jeszcze korzystać do 31 grudnia 2013 r.