Uwaga na właściwą reprezentację oraz dopełnienie wymogów dokumentacyjnych w subwencji PFR

01-06-2020

W toku realizacji programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorców powstał szereg istotnych problemów lub niejasności, które przedkładają się na prawo do uzyskania bądź na możliwość umorzenia otrzymanej pożyczki. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje jednak kwestia właściwej reprezentacji przy składaniu wniosku oraz późniejszym zawarciu umowy.

Dla skutecznego złożenia wniosku koniecznym jest, by zrobiła to osoba upoważniona w rozumieniu regulaminu programu. Jest to m.in. osoba uprawniona do jednoosobowej reprezentacji podmiotu jako członek organu lub przedstawiciel. Z uwagi na konstrukcję systemu często nie było możliwe złożenie wniosku z zachowaniem właściwych zasad reprezentacji. W konsekwencji dochodzi do sytuacji gdzie np. w spółce z o.o. w której reprezentację pełni dwóch członków zarządu łącznie, wniosek i umowa były zawierane w oparciu o oświadczenie woli jednego członka zarządu. Taka sytuacja prowadzi do powstania wady, która w naszej opinii może być przez PFR interpretowana jako złożenie wniosku bez właściwego umocowania. To zaś podważa ważność wniosku, umowy a w rezultacie – przyznanej subwencji.