Mechanizm odwrotnego obciążenia w handlu prętami stalowymi

05-03-2015

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w handlu prętami stalowymi. Chodzi o zmniejszenie skali oszustw podatkowych, które stanowią duży problem nie tylko dla branży ale także dla budżetu państwa. Hutom ciężko konkurować z nieuczciwymi sprzedawcami, którzy nie płacąc VAT-u, sprzedają towar po dużo niższych cenach. Z kolei budżet państwa traci gigantyczne środki z powodu procederu wyłudzania podatku VAT. Planowany mechanizm odwróconego opodatkowania, ma przesunąć ciężar naliczenia i odprowadzenia podatku na nabywcę. Ministerstwo zapewnia, że wprowadzenie odpowiednich regulacji będzie możliwe jeszcze w tym roku, wcześniej jednak konieczna jest: ?decyzja przyjęta jednogłośnie przez Radę UE, na podstawie złożonego przez Polskę za pośrednictwem Komisji Europejskiej dobrze umotywowanego wniosku derogacyjnego?.