Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe nie są kosztem uzyskania przychodu przy podwyższeniu kapitału zakładowego.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r., (znak ITPB3/423-100/14/PST)

Wydana interpretacja indywidualna dotyczyły wniosku spółki, dokonującej podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z podwyższeniem, poniosła ona niezbędne w tym wypadku wydatki w postaci zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty za wypis aktu notarialnego oraz taksa notarialna. Zdaniem Spółki, powinny one stanowić koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodem Spółki. Co za tym idzie, winny one zostać zaliczone do kosztów w momencie ich poniesienia.
Ze stanowiskiem takim nie zgodził się organ wydający interpretację. Zdaniem organu, ?kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów. (?)W takim ujęciu kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.? Organ zaznaczył przy tym, iż samo podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie odpowiednich wkładów do spółki nie powoduje powstania po jej stronie przychodu.
Jak stwierdził organ: ?Skoro więc, przychód otrzymany na powiększenie kapitału zakładowego nie stanowi przychodu dla celów podatkowych, to koszty jego uzyskania, w przedmiotowej sprawie poniesione przez Spółkę wydatki związane z procesem podwyższenia kapitału zakładowego, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie stanowią kosztów podatkowych wydatki, co prawda nie wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, ale związane z przysporzeniami nie uważanymi za przychód przez ustawodawcę (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy).?
W związku z powyższym, nie sposób było uznać, iż wydatki poniesione w związku ze zdarzeniem neutralnym dochodowo dla Spółki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Brak jest bowiem jakiegokolwiek związku między wydatkiem a uzyskaniem jakiegokolwiek przychodu, mimo, iż podniesienie kapitału zakładowego w perspektywie czasu może pomóc w wygenerowaniu takowego.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2