Członkowie spółdzielni rzemieślniczej mogą być jej podwykonawcami

03-12-2017

Jeżeli spółdzielnia rzemieślnicza zawiera umowę z inwestorem, wykonanie zlecenia spoczywa natomiast na rzemieślniku – członku spółdzielni, owego członka spółdzielni traktować należy jako podwykonawcę – stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła spółdzielni będącej podatnikiem VAT, która zrzeszała rzemieślników z różnych branż budowlanych (również podatników VAT). W ramach realizowanej działalności spółdzielnia pozyskiwała zlecenia poprzez czynny udział w przetargach organizowanych przez różnego rodzaju instytucje. Po wygraniu przetargu, zlecenie realizowane było przez konkretnego rzemieślnika (po jego stronie spoczywał obowiązek wyceny robót, nabycia materiałów oraz poniesienia kosztów realizacji prac). Po wykonaniu zlecenia rzemieślnik wystawiał fakturę na spółdzielnie, ta natomiast wystawiała refakturę dla zleceniodawcy. Mając na uwadze powyższe, spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy rzemieślnicy budowlani – członkowie spółdzielni, realizujący usługi budowlane na jej rzecz, działają w opisanym przypadku jako podwykonawcy.

Na tak postawione pytanie organ udzielił odpowiedzi twierdzącej. Organ zauważył, iż po wygranym przetargu to spółdzielnia jest stroną umowy zawartej ze zleceniodawcą-inwestorem. Zatem spółdzielnie traktować należy tu jako głównego wykonawcę, co z kolei z jej członków, realizujących zlecenia w przedmiotowym stanie faktycznym, czyni podwykonawców. W przypadku więc, gdy świadczone przez rzemieślników usługi wymienione zostały w odpowiednich pozycjach załącznika nr 14 do ustawy o VAT, zobowiązani będą oni do wystawiania na rzecz spółdzielni faktur VAT w ramach tzw. odwrotnego obciążenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017r., znak 2461-IBPP2.4512.217.2017.2.ICz