Nowelizacja Kodeksu pracy w/s wykonywania pracy w niedziele i święta

03-03-2015

Prezydent Bronisław Komorowski 10 lutego 2014 r. podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która rozszerza katalog prac dopuszczalny w niedziele i święta. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu rozszerzenie katalogu wyjątków od zasady, że praca w niedziele i święta jest zakazana. W noweli zaproponowano m.in. aby praca w niedzielę lub święto była dopuszczalna także przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, polskie niedziele i święta są u niego dniami pracy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.