Inteligentne roboty w służbie Administracji Skarbowej

19-03-2020

Już wkrótce do szerokiej gamy narzędzi kontrolnych jakimi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa dołączą inteligentne roboty sieciowe. Nowoczesne roboty będą przeszukiwać Internet i wyszukiwać nieprawidłowości ze znacznie większą szybkością oraz dokładnością. W rezultacie, zapewne już w krótkim czasie po wprowadzeniu systemu możemy spodziewać się informacji o wielu wypadkach wykrytych naruszeń, które dotychczas leżały poza zasięgiem skarbówki.

Od kilku lat w działaniach KAS daje się zaobserwować znaczące zainteresowanie pozyskiwaniem nowoczesnych narzędzi IT. Wszystkie te działania mają zarówno podwyższać wykrywalność przestępstw i wkroczeń skarbowych, jak i podnosić kwalifikacje pracowników oraz funkcjonariuszy na niedostępną dotychczas skalę.

Wyrazem takich działań było uruchomienie w 2019 r. „silnika analiz. Jest to nieustannie używany projekt wykorzystujący innowacyjne metody analityczne budując skomplikowane i wielopoziomowe modele statystyczno-ekonomiczne. Na podstawie rezultatów jego działania, KAS identyfikuje rozbieżności w rozliczeniu podatku VAT, które następnie przekazywane są do konkretnych urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych. W konsekwencji, z bardzo szerokiego spektrum danych KAS jest w stanie wyłonić nieprawidłowości, które następnie stają się przyczyną do czynności kontrolnych względem konkretnego przedsiębiorcy. Nie trudno jest się domyślić, że każda stwierdzona nieprawidłowość już podczas kontroli jest nie tylko podstawą do odpowiedzialności podatkowej, ale do rozszerzenia działań kontrolnych na kolejne okresy i strefy działalności. Jak podaje Ministerstwo Finansów: „w I półroczu 2019 r.:

  • zidentyfikowano 28 933 podmioty, które pomimo braku rejestracji do VAT wystawiły 62 908 faktur na łączną kwotę podatku VAT 457 mln zł;
  • zabezpieczono na poczet zaległości podatkowych łącznie 300 mln zł;
  • przeprowadzono analizy pogłębione ukierunkowane na nieprawidłowości w podatku VAT, w ramach których rekomendowano wstrzymanie wypłaty zwrotów VAT na łączną kwotę 375 mln zł.”

Mając na uwadze że silnik analiz, jak i wprowadzane w życie roboty sieciowe są algorytmami uczącymi się, ich skuteczność oraz zdolność wykrywania będą jedynie rosnąć.

Kolejnym wdrażanym narzędziem którego wyłonienie ogłoszono na początku marca 2020 r. jest system programowalnych robotów sieciowych z umiejętnością uczenia maszynowego przeznaczonych do przeszukiwania Internetu jak i tzw. Dark Netu. Tym samym, już wkrótce używanie sieci TOR w żaden sposób nie zapobiegnie wykryciu przez skarbówkę. Wdrażany system będzie wspierać zadania Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej dotyczące diagnozowania i analizowania niepożądanych zjawisk w cyberprzestrzeni. Jak działa nowe narzędzie? System buduje wzorcowy model, wyposażony w elementy do których wykrycia jest przeznaczony a następnie wyszukuje strony internetowe podobne do zadanych. Wykrywanie zachodzi przy pomocy zarówno słów jak i grafik, tym samym kolejna z metod ukrywania zawartości zostanie zlikwidowana. Co jednak stanowi wielką zaletę systemu to fakt, że jest on maszyną uczącą się. Dlatego po wdrożeniu będzie on rozszerzać ilość dostępnych modeli a co za tym idzie, zwiększać swoją wykrywalność.

Podsumowując po wdrożeniu systemu robotów będzie on niewątpliwie skutecznym narzędziem, które uderzy w nieopodatkowany handel w Internecie. Dlatego gdy tylko system zostanie wprowadzony w życie niejednokrotnie natrafimy na wiadomości o uderzeniu w „szarą strefę” obrotu, skutkującą nałożeniem kar i zobowiązań opiewających na miliony złotych.