MISP nawiązuje współpracę z Polską Izbą Turystyki!

09-06-2015

Niezmiernie miło nam poinformować o podpisaniu w dniu 29 maja br. przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych i Instytut Studiów Podatkowych oraz Polską Izbę Turystyki trójstronnego porozumienia dotyczącego szkolenia i wspólnego działania w zakresie rozwiązywania problemów prawa podatkowego w branży turystycznej.

11351305_983609994996958_5802938180923747612_n

Porozumienie zostało podpisane z uwagi na rosnące skomplikowanie przepisów prawa podatkowego oraz coraz większe wątpliwości interpretacyjne i tym samym zwiększenie niepewności wśród przedsiębiorców co do prawidłowości kwalifikowania podejmowanych działań na gruncie prawa podatkowego. Celem porozumienia jest powzięcie działań zwiększających dostęp do wiedzy z zakresu prawa podatkowego podmiotów działających w branży turystycznej oraz dążenie do rozwiązania istniejących wątpliwości interpretacyjnych.

Jak dotąd w ramach współpracy w Krakowie odbyło się kilka spotkań roboczych, na których stworzona została lista najbardziej pilnych problemów podatkowych trapiących branżę turystyczną oraz wypracowano stanowisko co do sposobu dalszego współdziałania. Powyższe dotyczy tak ważkich zagadnień jak rozliczenie marży ujemnej, rozliczenie zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki, kwalifikacja danej usługi jako usługi turystyki, rozliczenie transakcji pośrednictwa i działań agentów, ewidencja za pomocą kasy rejestrującej i inne. Obecnie planowana jest realizacja szeregu szkoleń w poszczególnych województwach w celu dokładnego omówienia z reprezentantami wszystkich zainteresowanych firm działających w branży turystycznej aktualnie pojawiających się, najbardziej problematycznych sytuacji dotyczących rozliczeń podatku VAT w turystyce.

W ramach porozumienia Instytut Studiów Podatkowych weźmie na siebie ciężar realizacji szkoleń, Małopolski Instytut Studiów Podatkowych zapewni wkład merytoryczny w zakresie aktualnych rozwiązań podatkowych, natomiast Polska Izba Turystyki jako ekspert w zakresie funkcjonowania branży weryfikuje na bieżąco wypracowywane rozwiązania z realiami działań na polskim rynku turystycznym.

Członkowie Izby otrzymują również od Instytutu Studiów Podatkowych preferencyjne ceny w zakresie instrukcji podatkowych oraz ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik.