Projekt tzw. dużej nowelizacji VAT już dostępny

03-12-2017

We wrześniu tego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt aktu prawnego zasadniczo zmieniającego regulacje ustawy o podatku od towarów i usług. Planowane zmiany mogą wiązać się z wystąpieniem utrudnień w rozliczeniach podatkowych przeciętnych przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o pomyśle wprowadzenia do ustawy tzw. sankcyjnej daniny publicznej, której wysokość miałaby zależeć od stopnia uchybienia przepisom, jakiego dopuścił się podatnik. Przykładowo, na podatnika, który zaniżył wartość VAT do zapłaty, mogłaby zostać nałożona dodatkowa należność podatkowa w wysokości 30% zaniżonej kwoty. W przypadku podatników, którzy posługują się tzw. psutymi fakturami, wysokość dodatkowego podatku wzrosnąć mogłaby do 100% wartości zaniżonych kwot.

Projekt zakłada również wprowadzenie tzw. kaucji rejestracyjnych dla określonych grup podmiotów rejestrujących się jako podatnicy VAT czynni. Projektodawcy proponują także wyłączenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez podmioty inne, niż mali podatnicy, oraz przez podmioty nowo zarejestrowane. Przewidziano również podwyższenie kwoty rocznego obrotu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego z obowiązku rozliczenia VAT do sumy 200.000 zł.

Wskazać należy również na przepisy projektu przewidujące we wskazanych ustawowo przypadkach obowiązek składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej. Warto zauważyć, iż koncepcja ta wiąże się ściśle z pomysłem nowelizacji przepisów Kodeksu karnego skarbowego, które miałyby przewidywać odpowiedzialność za złożenie deklaracji lub oświadczenia w formie niezgodnej z przepisami prawa, równoważną odpowiedzialności za wykroczenie oszustwa podatkowego (art. 56 § 3 KKS).

Powyższej wskazano tylko niektóre z planowanych zmian. Podkreślenia wymaga jednocześnie, iż projekt ustawy przewiduje również nowelizacje innych aktów prawnych.