Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Próbka towaru a VAT

28-02-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak IBPP4/443-433/14/LG)

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji rozstrzygnął kwestie dostawy produktów, przeznaczonych na cele przetestowania i ewentualnego zakupu ich przez kontrahenta.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik, wysyłający swe towary do kontrahentów w celu ich przetestowania. Kontrahenci, którym przekazano uszczelnienia do testów nie mogą nimi dowolnie rozporządzać, bowiem celem przekazania przedmiotowych wyrobów jest tylko i wyłącznie przeprowadzenie testów, które pozwolą ocenić ich właściwości techniczne, wytrzymałość i ostatecznie przydatność do potrzeb odbiorcy. Wydane partie wyrobów nie podlegają zwrotowi gdyż ich testowanie związane jest z ich zainstalowaniem-aplikacją w urządzeniach klientów a deinstalacja wiąże się z ich fizycznym zużyciem i utratą przydatności do stosowania. Niespełnienie warunków technicznych przez testowane uszczelnienie rodzi po stronie kontrahenta konieczność jego demontażu i zakupu na rynku nowego uszczelnienia. Jeżeli wysłana do przetestowania partia wyrobu nie sprawdza się w środowisku klienta nie dochodzi do dostawy towaru potwierdzonej fakturą sprzedaży.

Zdaniem podatnika, w takim wypadku dochodzi do przekazania próbek, które to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ.

Organ podkreślił, iż próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Nie mniej jednak w sytuacji, gdy przekazywane towary pokrywają lub mogą pokryć ” ze względu na swoją ilość lub wartość ” potencjalne zapotrzebowanie klienta na dany towar lub część tego zapotrzebowania, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru, uznać należy, że wspomniana przesłanka nie jest spełniona, a co za tym idzie u Wnioskodawcy nie ma również zastosowania wyłączenie od opodatkowania w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania. W taki wypadku nie dochodzi więc do dostawy próbek, lecz towarów. Wydany towar nie jest egzemplarzem okazowym produktu, mający na celu wyłącznie jego promocję i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2