Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Wielka Brytania 31 stycznia 2020 r. opuściła Unię Europejską

30-01-2020

Wielka Brytania 31 stycznia 2020 r. opuściła Unię Europejską w sposób uporządkowany, na podstawie umowy o wystąpieniu. W tym dniu rozpoczął się okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 r., podczas którego Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej. Oznacza to, że w okresie przejściowym zasady handlu, w tym regulacje celne, między Polską a Wielką Brytanią nie zmienią się. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że pomimo faktu, że Prawo UE będzie nadal obowiązywać w Wielkiej Brytanii, to do końca okresu przejściowego, Zjednoczone Królestwo nie będzie już reprezentowane w instytucjach, agencjach, organach i urzędach UE.

Nie jest jeszcze jasne jak Zjednoczone Królestwo traktowane będzie od 1 stycznia 2021 r., jednak jeżeli dojdzie do przedłużenia okresu przejściowego, od 2021 r. Wielka Brytania traktowana będzie jako państwo trzecie.

Jeżeli chodzi o wszelkie aspekty handlu międzynarodowego (w tym kwestie związane z przepisami podatkowymi) pomiędzy krajami UE, a Wielką Brytanią pozostaną one niezmienione. Do końca roku Wielka Brytania i Unia Europejska powinny wypracować porozumienie handlowe i być może wprowadzą uregulowania zmieniające dotychczasową praktykę. Jeśli jednak tego nie zrobią – wymiana handlowa będzie się opierała o zasady WTO, czyli tak, jak robi się to z krajami trzecimi,  tzn. niebędącymi członkami UE, z którymi Unia nie zawarła umów handlowych.

Jeżeli chodzi o zmiany dla przedsiębiorców, którzy handlują z Wielką Brytanią konieczne będzie posiadanie numeru EORI, czyli tzw. certyfikatu celnego, ponieważ jest to warunek konieczny dla dokonywania zgłoszeń celnych.

Odnosząc się do kwestii odprawy celnej, podatku VAT oraz podatku akcyzowego umowa o wystąpieniu gwarantuje, że przepływ towarów, który rozpoczął się przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z unii celnej UE (EU Customs Union), odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie rozpoczęcia transakcji. Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE będą nadal obowiązywać w przypadku transakcji transgranicznych, które rozpoczęły się przed okresem przejściowym w zakresie praw i obowiązków podatników VAT. Chodzi tutaj głównie o obowiązki sprawozdawcze, płatności i zwrot podatku VAT. To samo podejście ma zastosowanie do bieżącej współpracy administracyjnej, która wraz z wymianą informacji rozpoczętą przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii powinna zostać zakończona zgodnie z obowiązującymi przepisami UE.

Kolejną wartą podkreślenia dla przedsiębiorców (i nie tylko) informacją jest to, że wraz z momentem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, formalnie staje się ona państwem trzecim w rozumieniu RODO, umowa dotycząca wystąpienia zawiera odpowiednie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 71 tej umowy, RODO ma zastosowanie do danych obywateli unijnych przetwarzanych w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego, a ta zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych do końca tego okresu. Do tego czasu powinna być też wydana przez Komisję Europejską w odniesieniu do Wielkiej Brytanii decyzja o zapewnianiu przez państwo trzecie odpowiedniego stopnia ochrony danych zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO. W przypadku niewydania takiej decyzji, przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego zostanie istotnie utrudnione i spełniać będzie musiało warunki przewidziane w art. 46 RODO.