Zakup owoców dla pracowników można zaliczyć w koszty

06-08-2015

Zakup owoców dla kontrahentów i pracowników firmy przejawia nie tylko walory zdrowotne. Zgodnie ze stanowiskiem katowickiej izby skarbowej, wydatki związane z zakupem owoców mogą stanowić dla firmy koszty uzyskania przychodów. Dawka witamin wpływa bowiem, zdaniem organu, na poprawę wydajności pracowników.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka zarządzająca portalami internetowymi. W ramach działań mających na celu poprawę stosunków z kontrahentami oraz pracownikami, spółka zdecydowała się na zakup od firmy cateringowej świeżych owoców. Spożywane są one zarówno w czasie spotkań z kontrahentami, jak i udostępniane pracownikom. Spółka traktuje pracowniczy poczęstunek jako „przejaw dbałości o poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników, co przyczynia się do poprawy ich wydajności pracy.” Wątpliwości spółki wzbudziła problematyka zaliczenia takiego wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem spółki, taki wydatek stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu, potrącalny w momencie jego poniesienia.

W wydanej interpretacji organ potwierdził stanowisko spółki przedstawione we wniosku uznając, iż wydatki na tego rodzaju poczęstunek mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Organ podkreślił, iż zgodnie z ogólną definicją kosztu uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT, zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki związane z zapewnieniem posiłków i przekąsek nie zostały przy tym wymienione w katalogu wydatków tzw. „niekosztowych”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia z 2 lipca 2015 r., znak IBPBI/2/4510-375/15/APO