Na limit płatności gotówkowej mogą składać się operacje finansowe z kilku lat

03-12-2017

Ani ustawy o podatku dochodowym, ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadzają czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności, składających się na pojedynczą transakcję – taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kwietniowej interpretacji.

Sprawa dotyczyła wspólnika spółki komandytowej, w ramach której prowadzono działalność w zakresie handlu detalicznego, w siedmiu sklepach stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa. Każdy sklep składał odrębne zamówienia na towar u dostawców, z niektórymi dostawcami zawarto tzw. umowy ramowe, które jednak nie przewidywały minimalnej wartości zakupów, jakich dokonać miał dany sklep. W pewnych przypadkach zdarzało się, iż jedno zamówienie sklepu dokumentowane było przez dostawcę kilkoma fakturami. W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, jak w przedmiotowym przypadku określać należy jednorazową wartość transakcji, w celu stosowania limitu płatności gotówkowej, wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i z ustaw podatkowych.

Organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, w myśl którego w przedmiotowym przypadku konkretne zamówienie stanowi pojedynczą transakcję, do której stosować należy limity płatności gotówkowej. Jeżeli w ramach transakcji dostawca wystawia kilka faktur, a ich suma przekracza 15 tys. złotych, podatnik powinien dokonać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Podkreślono również, iż w sytuacji, gdy w takim przypadku nastąpi płatność gotówką, w koszty nie będzie można zaliczyć całej zapłaty dokonanej w ramach transakcji, a nie tylko nadwyżki ponad 15 tys. zł. Organ wskazał również, iż ustawodawca „nie wprowadza czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności, składających się na pojedynczą transakcję. Może się zatem okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4.04.2017r., znak 2461-IBPB-1-2.4510.21.2017.2.MS