Opodatkowanie przychodu ze stosunku pracy według skali nie wyklucza podatku liniowego

03-12-2017

Dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym bez znaczenia pozostaje fakt uzyskiwania przychodów również ze stosunku pracy, które to opodatkowane są według skali podatkowej. Takie wnioski wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Sprawa dotyczyła lekarki osiągającej przychody ze stosunku pracy. Przychody te opodatkowuje ona według skali podatkowej. Jednocześnie, podatniczka planowała założenie działalności gospodarczej, w ramach to której nie będzie leczyć pacjentów lecz wykonywać prace naukowo-dydaktyczne, opiniotwórcze oraz tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Powyższych czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie świadczyć na rzecz byłego i obecnego pracodawcy, lecz na rzecz innych firm prywatnych. Podatniczka zastanawiała się, czy przychody te może opodatkować podatkiem liniowy.

W wydanej interpretacji organ potwierdził możliwość zastosowania podatku liniowego od przychodów z nowo załażonej działalności. Organ podkreślił, że skoro podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie świadczyć na rzecz obecnego pracodawcy usług tożsamych z czynnościami, które wykonuje w ramach stosunku pracy, to dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może opodatkować tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w stosownym, a określonym przepisami prawa terminie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak IBPB-1-1/4511-371/16-1/ZK