Dokonanie spłaty kredytu przez współkredytobiorcę nie stanowi darowizny

03-12-2017

W przypadku, gdy podatnik zaciągnął wspólnie z inną osobą kredyt, a osoba ta dokonuje następnie samodzielnie spłaty tego kredytu, to osoba niespłacająca kredytu nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej w maju interpretacji indywidualnej.

Sprawa dotyczyła podatnika, który z racji młodego wieku nie miał samodzielnej zdolności kredytowej. W związku z tym, kredyt mieszkaniowy zaciągnęli wspólnie z nim jego rodzice. Tylko podatnik był wskazany w akcie notarialnym jako właściciel mieszkania. Spłaty kredytu w głównej mierze dokonywali jednak współkredytobiorcy – rodzice. Wspólnie powzięli jednak wątpliwość, czy tego rodzaju czynność nie spowoduje powstania po stronie syna przychodu podatkowego. w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazywali, iż rodzice jako wspókredytobiorcy są solidarnie zobowiązani do spłaty kredytu. Dokonana przez nich spłata nie jest więc darowizną, a sposobem zwolnienia z długu.

Z takim stanowiskiem zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej. Organ przypomniał, iż istotą uregulowanej w art. 888 Kodeksu cywilnego umowy darowizny jest dokonanie bezpłatnego świadczenia na rzecz innej osoby kosztem własnego majątku. Darowizna musi nastąpić pod tytułem darmym oraz nie wynikać z odrębnego stosunku prawnego. Sytuacja taka nie następuje w przypadku spłaty wspólnego kredytu, ponieważ każdy ze współkredytobiorców jest w sposób identyczny zobowiązany do jego spłaty.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 maja 2016 r., znak IBPB-2-1/4515-53/16/BJ