Ustawa o polsko-amerykańskiej umowie podatkowej podpisana przez Prezydenta

05-03-2015

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-amerykańskiej  konwencji ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta: „Konwencja pozwoli zapobiegać szkodliwemu zjawisku międzynarodowego, podwójnego opodatkowania, w tym wypadku w dwustronnych stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a USA. Będzie ona mieć zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w USA lub w obu państwach”. Według postanowień konwencjiwynagrodzenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w jednym państwie a zatrudnionych w drugim, mogą być w nim opodatkowane, jeśli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym 12 miesięcznym okresie w danym roku podatkowym. Do obliczenia podatku od m.in. wynagrodzeń będzie stosowana metoda tzw. wyłączenia z progresją. Stosownie do niej dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, wedle której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Ponadto konwencja przewiduje pełną klauzulę wymiany informacji dotyczących opodatkowania między Polską a USA.