Zmiany w prawie podatkowym

03-03-2015

Wzrosną stawki karty podatkowej

W Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2013 r. opublikowano obwieszczenie Ministra finansów, które to zawiera tabele stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy za rok 2014 r. W porównaniu z obowiązującymi w 2013 r. stawkami o 1 punkt procentowy wzrosła kwota stawek tej najprostszej z dostępnych form opodatkowania dochodu. Warto przypomnieć, że karta podatkowa to najprostsza z form rozliczania podatku dochodowego. Przewiduje ona comiesięczne odprowadzanie stałej i takiej samej stawki podatku, której wysokość zależy od ilości pracowników oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Prezydent podpisał ustawy ratyfikujące trzy ustawy podatkowe

W dniu 10 stycznia br. prezydent podpisał trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych: ze Słowacją, Belize oraz Bahamami. Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. może dochodzić m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków: PIT, CIT, a także VAT. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Natomiast w ustawie z tego samego dnia o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. zawarto szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania Stron Umowy w tej materii, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej i in.W odniesieniu do Polski Umowa dotyczy podatków PIT i CIT, w przypadku zaś Bahamów – podatków bez względu na rodzaj i nazwę. Z kolei ustawą o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniono regulacje dotyczące opodatkowania dywidend i odsetek, wprowadzając zwolnienie dywidend z podatku u źródła, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy.