Przejazd autostradą to wydatek eksploatacyjny

06-08-2015

   W wydanym w dniu 22 lipca 2015 r. wyroku WSA w Warszawie podjął się analizy warunków odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe. Sprawa dotyczyła podatnika działającego w branży windykacji. W swej flocie posiadał on pojazdy służbowe, którymi pracownicy poruszali się w ramach podróży służbowych. Pojazdy przeznaczone były do użytku mieszanego, a podatnik odliczał 50% kwoty podatku VAT naliczonego.

   W ramach podróży służbowych, pracownicy ponosili koszty parkingów oraz przejazdów autostradami, a wydatki te związane są tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej stanął na stanowisku, iż zakupy te nie mają związku z samym pojazdem, a działalnością gospodarczą jako taką. W związku z powyższym, jego zdaniem zachowuje on pełne prawo do odliczenia podatku. Swą argumentację w dużej części opierał przy tym na przepisach Kodeksu pracy, dotyczących kosztów podróży służbowej.

   Stanowiska podatnika nie potwierdził ani organ podatkowy, ani sąd w drodze rozpoznania późniejszej skargi na interpretację. Uznano przy tym, iż wydatki te są ściśle związane z samym pojazdem, a skoro ten używany jest do działalności mieszanej, to i w przypadku tych wydatków nie powinno być wyjątku od przyjętej zasady. Warto zaznaczyć, iż to kolejny niekorzystny oraz profiskalny wyrok w sprawie dotyczącej sporu o wydatki związane z pojazdami samochodowymi.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3507/14