Interpretacja ogólna w sprawie VAT od biletu wstępu na siłownię

Aktualności 2015

14-01-2015

Interpretacja ogólna w sprawie VAT od biletu wstępu na siłownię

Minister Finansów Łodzi w interpretacji ogólnej z dnia 12 grudnia 2014 r. (znak PT1/033/32/354/LJU/14)

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej starał się rozwiać wątpliwości, dotyczące stawki podatku od towarów i usług stosowanej w przypadku sprzedaży wejściówek do siłowni i innego typu klubów fitness.

W tym zakresie organy podatkowe i sądy administracyjne zajmowały bowiem dotychczas odmienne stanowiska. Częśc organów przyjmowało niekorzystną dla podatników wykładnię, iż sprzedaż taka powinna podlegać opodatkowaniu w podstawowej stawce 23 % podatku. Sądy uznawały jednak, iż zastosowanie mieć tu będzie preferencyjna stawka podatku 8 %. Zgodnie bowiem z pozycją 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jako opodatkowane preferencyjną stawką wskazano „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu ” bez względu na symbol PKWiU. Ustawa nie zawiera przy tym legalnej definicji pojęcia rekreacji. Organy przyjmowały, iż siłownia i klub fitness nie są miejscami, w których świadczone są usługi związane z rekreacją.

Ostatecznie, Minister w wydanej interpretacji ogólnej (stanowiącej wiążącą wskazówkę wykładniczą dla organów podatkowych) potwierdził, iż takie usługi wstępu korzystają z preferencyjnego opodatkowania. Minister jednocześnie podkreślił, iż formułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.