Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Możliwość wystawienia faktury do zgubionego przez klienta paragonu

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2013 r. (znak IPPP2/443-1165/12-2/KOM).)

Interpretacje organów podatkowych potwierdzają korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego też dowodzenie zakupu danego towaru na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny (w przypadku np. jego zagubienia) nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. We wskazanej interpretacji uznał on, że sprzedawca: ?(?) dysponując danymi ze swoich systemów oraz kopiami paragonów fiskalnych z rolek znajdujących się w urządzeniach dystrybucyjnych ma możliwość dokonania jednoznacznej weryfikacji i identyfikacji zgłaszanej przez Klienta transakcji sprzedaży danego towaru, zatem w sytuacjach, w których Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury bez przedstawienia oryginału paragonu fiskalnego wykazując jednak zawarcie transakcji za pomocą innych niż paragon dowodów np. okazując potwierdzenie bankowe dokonania płatności kartą płatniczą/kredytową, czy składając odpowiednie oświadczenie, Spółka ma obowiązek wystawienia takiemu podmiotowi fakturę VAT?.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2