Zmiany w prawie podatkowym

05-03-2015

Dywidenda rzeczowa będzie opodatkowana

W związku z nieprzychylna fiskusowi linią orzeczniczą, zgodnie z planami resortu finansów, najprawdopodobniej z początkiem stycznia 2014 r. mają wejść nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Zgodnie z nimi spółka, która w ramach dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami lub udziałowcami, przekazuje na przykład papiery wartościowe zamiast gotówki, będzie musiała zapłacić podatek. Obecnie podatek od dywidendy płaci tylko wspólnik, co potwierdza także niekorzystne dla fiskusa orzecznictwo NSA.

Projekt podatku za korzystanie z samochodów służbowych

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, by pracownicy płacili zryczałtowany podatek od korzystania z samochodów służbowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu: ?w wyniku braku precyzyjnych i prostych przepisów w tym zakresie wiele osób nie ujawnia organom podatkowym faktu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Tym samym tworzy się szara strefa, a budżet państwa nie osiąga żadnych korzyści z tego tytułu”. Ryczałt byłby liczony jako wielokrotność stawki kilometrowej. Ministerstwo wzoruje się tu na rozwiązaniu podobnym do dzisiejszego ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych – ryczałt ten coraz rzadziej jest wypłacany w firmach i to nie tylko ze względu na kryzys, ale i niekorzystne zasady opodatkowania i oskładkowania. Nowy ryczałt nie miałby obejmować sytuacji, gdy samochód byłby oddany pracownikowi na podstawie umowy, czy to użyczenia, czy najmu – w takich sytuacjach zawarcie umowy powodowałoby ujawnienie faktu użytkowania samochodu dla celów prywatnych, co oznaczałoby ogólne zasady opodatkowania.