Szykują się kolejne zmiany w zakresie kas rejestrujących.

Aktualności 2014

19-11-2014

Szykują się kolejne zmiany w zakresie kas rejestrujących.

Co niemal pewne, od stycznia 2015 r.wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązków rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem kas rejestrujących. Zmiany zmniejszają zakres podmiotów, które mogły skorzystać z podmiotowego zwolnienia z obowiązku rejestracji.
Od stycznia 2015 r., niezależnie od osiąganego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych obrotu, obowiązek posiadania i korzystania z kas fiskalnych będą mieli między innymi prawnicy oraz doradcy podatkowi.
Projekt przewiduje również, że obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych, a także nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też zainstalować warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów ale także lekarze, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
Ministerstwo konsekwentnie poszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy. Ministerialne wyjaśnienia wskazują, iż docelowym założeniem (wprowadzanym krok po kroku) jest wyeliminowanie z porządku prawnego wszelkich zwolnień z obowiązków ewidencyjnych. W niezmienionym kształcie, jak na razie, obowiązywać będzie zwolnienie podatników, których obrót nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Do limitu, zgodnie z treścią projektu, nie będzie liczona sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak podlegały udokumentowaniu fakturą.