Elektryczne pojazdy bez akcyzy

03-12-2017

W kwietniu br. przekazano do konsultacji projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewidziano w nim zerową stawkę akcyzy dla samochodów elektrycznych, a także inne udogodnienia dotyczące pojazdów tego typu.

Projektowana ustawa ma wprowadzić zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, na mocy których pojazdy elektryczne objęte zostaną zerową stawką akcyzy. Jak wskazano w jej uzasadnieniu, „zmiana taka (…) korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów elektrycznych, a tym samym pozwoli osiągnąć zakładane (…) cele w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i odpowiedniej infrastruktury”.

Planowane są także zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych, będących pojazdami elektrycznymi – w myśl art. 54 i 55 projektu ustawy, do ustaw o podatku dochodowym wprowadzony ma zostać odrębny na tego typu samochodów limit, pozwalający na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe (aktualnie limit ten dla samochodów osobowych wynosi równowartość 20 tys. euro, dla pojazdów elektrycznych kwota ta ma wynosić 30 tys. euro).

Projekt ustawy przewiduje także inne, „pozapodatkowe” rozwiązania, mające wpłynąć na rozwój branży pojazdów elektrycznych. W drodze przykładu można wskazać tutaj na planowane zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, na mocy których samochody elektryczne będą mogły poruszać się po pasach przeznaczonych dla autobusów, czy też nowelizację przepisów Prawa budowlanego, stanowiącą, iż tworzenie „punktów ładowania” pojazdów elektrycznych nie będzie wymagać pozwolenia na budowę.