Nowe zasady odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych w firmie od 1 kwietnia 2014 r.

03-03-2015

1 kwietnia tego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych na cele związane z działalnością gospodarczą. Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 kwietnia podatnicy będą mogli odliczyć 100% podatku VAT od zakupu, wydatków eksploatacyjnych oraz zakupu paliwa od każdego rodzaju pojazdu wykorzystywanego w firmie wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Prawo to będzie przysługiwać także podatnikom wykorzystującym w firmie pojazdy osobowe o masie do 3.5 tony. Z możliwości odliczenia pełnego VAT od samochodu będą mogli jednak skorzystać podatnicy wyłącznie w sytuacji, gdy:
1.    sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczy jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
2.    konstrukcja tego pojazdu wykluczy jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub będzie powodowała, że użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne lub
3.    będą to pojazdy specjalne, które spełniać będą również warunki zawarte w odrębnych przepisach określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynikać będzie, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym
Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 kwietnia podatnicy będą mogli odliczyć 100% podatku VAT od zakupu paliwa od każdego rodzaju pojazdu wykorzystywanego w firmie wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. W przypadku wykorzystania samochodów w tzw. modelu mieszanym 50 % VAT od zakupu paliwa będzie można odliczyć dopiero od 1 lipca 2015 roku chyba, że pojazd posiada homologację N1 i jest pojazdem o odpowiedniej masie i ilości siedzeń. Od takiego pojazdu, od 1 kwietnia odliczamy 50% VAT od zakupu paliwa.

Więcej informacji o samochodach ? w przygotowanym przez MISP dodatku specjalnym do newslettera, do którego lektury gorąco zachęcamy!