Alert – Istotne zmiany w cenach transferowych

28-09-2018

W dniu 16 lipca 2018 roku został opublikowany projekt zmian do przepisów o cenach transferowych. Zmiany, jeśli wejdą w życie, znacząco zmienią obowiązki podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi i dadzą nowe narzędzia urzędnikom kontrolującym takie transakcje. Ponadto część podatników zapomni o obowiązkach związanych z dokumentacją cen transferowych, a dla pozostałych będą one dużo prostsze. Proponowane zmiany wprowadzą również szereg rozwiązań, które do tej pory nie występowały w polskich przepisach.

Czego zatem możemy się spodziewać po wprowadzonych zmianach?

  • przede wszystkim nowy projekt nadaje organom podatkowym nowe uprawnienia w zakresie określania wysokości dochodu lub straty podatnika. Urząd będzie mógł uznać, że w pewnych okolicznościach dane podmioty niepowiązane nie zrealizowałyby wskazanej transakcji lub mogłyby zrealizować inną transakcję. W wyniku tego, organy podatkowe będą mogły pominąć lub zmienić klasyfikację transakcji i oszacować należny dochód na podstawie własnej interpretacji ustalonych warunków gospodarczych. Ten element zmian budzi największe kontrowersje.
  • w ramach wprowadzanych zmian organ podatkowy chce wdrożyć uproszczone rozwiązania, których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Takie rozwiązanie przewidziane jest dla dwóch rodzajów transakcji, tj. niektórych pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.
  • kolejna zmiana dotyczy limitów dokumentacyjnych. Obecnie obowiązujący prób 2 mln euro w ogóle zniknie z przepisów, a limity dotyczące transakcji zostaną podwyższone do 2 bądź 10 mln zł w zależności od typu transakcji. Cel tej zmiany ma pokazać sprawiedliwość i dotknąć obowiązkiem dokumentacji tylko tych, którzy dokonują istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • co ważne, zmiany obejmują również wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Finalnie zwiększy się on do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego dla dokumentacji lokalnej. Z kolei, termin na sporządzenie dokumentacji grupowej wyniesie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
  • notujemy również nowe obowiązki w zakresie raportowania. Podatnicy będą zobligowani do złożenia elektronicznego formularza TP-R, zamiast obecnych teraz CIT-TP/PIT-TP, w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
  • na koniec warto wspomnieć o podwyższeniu limitu kosztów podatkowych odnoszących się do usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych. Po zmianach będą one stanowiły 10% (powyżej progu 3 mln PLN), a nie 5% „podatkowej EBITDA” jak do tej pory.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzrost efektywności kontroli podatkowych oraz dalsze zwiększanie transparentności przy jednoczesnym ograniczeniu obowiązków w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej.