Nowe formularze składane przez internet

05-03-2015

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 203). Powyższe Rozporządzenie określa cztery rodzaje zgłoszeń, które mogą być składane drogą elektroniczną, a mianowicie: – zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7); – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3); – załącznik do zgłoszenia NIP-7 – informacja o rachunkach (NIP-B); – załącznik do zgłoszenia NIP-7 – informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C).