Opodatkowanie SKA jeszcze nie w 2013?

05-03-2015

Do końca listopada ustawodawca ma teoretycznie czas na opublikowanie w Dzienniku Ustaw zmian w podatkach dochodowych, które miałyby wejść w życie w kolejnym roku. Teoretycznie – gdyż wymóg zapewnienia odpowiedniego vactio legis dla zmian podatkowych wynika jedynie z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem na chwilę obecną projekt nowelizacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek SKA jest jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych co oznacza, iż praktycznie nie ma szans na ukończenie prac parlamentarnych i uzyskania podpisu prezydenta w terminie umożliwiającym wejście w życie od 1 stycznia 2013 r.

To zdecydowanie dobra informacja dla przedsiębiorców będę mieli bowiem więcej czasu na przygotowanie się do zmiany opodatkowania i zaplanowanie ewentualnych zmian co do formy prawnej swojej działalności.