Elektroniczne zwolnienia lekarskie wejdą w życie od 1 grudnia 2018 roku

06-07-2018

Mamy już pewność, że od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Prezydent RP podpisał już ustawę zmieniającą termin wejścia w życie e-ZLA. Do tego czasu lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia jeszcze w tradycyjnej, papierowej wersji.

Jak podaje serwis Rzeczypospolitej, pod koniec grudnia 2017 r., tylko 3 proc.  lekarzy stosowało nowoczesną formę elektroniczną wystawiania zaświadczeń lekarskich. Na koniec marca 2018 roku, jak podaje MRPiPS z tej formy wystawiania zwolnień korzystało już 16,69 proc. Obecnie liczba ta wynosi ok. 25 proc.

Zdaniem wiceministra Zielenieckiego jest to efekt intensywnej pracy, którą wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a polegającej na promowaniu nowej formy zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. ZUS udostępnił lekarzom elektroniczne, specjalistyczne platformy na których mogą utworzyć swój profili w celu stosowania nowej formy zaświadczeń. Ponadto ZUS

udostępnił bezpłatnie lekarzom możliwości certyfikowania, czyli podpisywania elektronicznego zaświadczeń lekarskich specjalnie wygenerowanym certyfikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że resort chciałby, aby informatyzacja systemu zdrowia przebiegała w sposób bezproblemowy i nie odbiła się negatywnie na pacjentach. Zwrócił też uwagę, że wystawianie przez lekarzy e-zwolnień wzrosło, kiedy ZUS wprowadził specjalny certyfikat, który pozwala uwierzytelniać zwolnienia. Co ważne do konsultacji został skierowany również inny projekt, który zakłada, że zaświadczenie lekarskie, w tym zwolnienie, będą mogli wystawiać również asystenci medyczni.

Upowszechnienie e-zwolnień ma pomóc w kontroli najkrótszych, kilkudniowych zwolnień, ponieważ informacja o ich wystawieniu natychmiast trafi do ZUS i pracodawcy. Obecnie papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy w ciągu siedmiu dni, tyle samo czasu ma lekarz na przekazanie go do ZUS.